ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane

Badania paliw stałych

Pracownia Paliw w Zakładzie Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o. prowadzi badania:

 • paliw stałych tj. węgiel kamienny, koks, półkoks
 • stałych paliw wtórnych SRF (paliw alternatywnych)
 • biopaliw stałych – biomasy tj. słoma w postaci bel brykietów, trociny, granulat
       trocinowy lub słomiany tzw. pellet czy inne przetworzone odpady roślinne
 • odpadów paleniskowych tj. mieszanka popiołowo-żużlowa, popiół, żużel

Badania paliw stałych wykonywane są w celu:

 • określenia wielkości wskaźników emisji CO2
 • określenia przydatności do wykorzystania w technologii wyrobów budowlanych
 • wykorzystania surowców odpadowych
 • przekwalifikowania odpadów

Podążając za potrzebami badawczymi naszych Klientów, zapewniamy kompleksową obsługę poprzez:

 • akredytowane pobieranie próbek:
  • paliw stałych wg normy PN-G-04502:2014-11 p. 5.3.3; 5.3.4; 5.3.5; 5.3.6
  • biopaliw stałych wg normy PN-ISO 18135:2017-06 p. 12.2.3.3
  • stałych paliw wtórnych wg normy PN-EN 15442:2011 p. 6.9.4
 • badania podstawowych parametrów:
  • wilgoć całkowita
  • wilgoć analityczna
  • węgiel
  • siarka
  • wodór
  • azot
  • chlor
  • popiół
  • części lotne
 • oznaczania ciepła spalania i wartości opałowej (kaloryczność)
 • oznaczenia zawartości biomasy w biopaliwach stałych

Badania paliw wykonywane są przez przeszkolonych i doświadczonych pracowników z wykorzystaniem
wysokiej klasy urządzeń laboratoryjnych.