Jakie badania wykonujemy?

Analizy surowców naturalnych i sztucznych, wyrobów ceramicznych i ogniotrwałych, domieszek, kruszyw, żużli, żelazostopów, wyrobów z węglikiem krzemu i odpadów.

Kompleksowa obsługa w zakresie badań paliw stałych, stałych paliw wtórnych, biopaliw stałych, odpadów, odpadów paleniskowych oraz pomoc w wyznaczaniu wskaźnika emisji.

Świadczymy usługi badań kruszyw typu oraz kontrolnych w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), pomagamy przy jej wdrożeniu oraz przy uzyskaniu certyfikatów zgodności.

Badania spoiw, cementów, betonów, popiołów lotnych, żużli wielkopiecowych, pyłu krzemionkowego, pigmentów, domieszek do betonu oraz wody do betonu.

Pełne badania wyrobów budowlanych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących norm wraz z oznaczeniem stężenia pierwiastków naturalnie promieniotwórczych 

W naszym laboratorium od wielu lat przeprowadzamy badania materiałów ogniotrwałych. Działamy kompleksowo, a więc skupiamy się na wszystkich właściwościach