W Zakładzie Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o. badania kruszyw wykonujemy w Pracowni Materiałów Budowlanych i Kruszyw oraz w Pracowni Chemicznej. Świadczymy usługi badań kruszyw typu oraz kontrolnych w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), pomagamy przy jej wdrożeniu oraz przy uzyskaniu certyfikatów zgodności np. Instytutu Kolejnictwa. Podążając za potrzebami badawczymi kruszyw naszych Klientów, wystawiamy świadectwa zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych, jak również przeprowadzamy wszystkie niezbędne badania kruszyw do uzyskania znaku CE. Na życzenie Klienta organizujemy akredytowane pobieranie próbek kruszyw. Badania kruszyw wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami:
 • polskimi PN-EN, PN-S, PN-B
 • europejskimi EN
 • amerykańskimi ASTM
 • oraz z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

  Wykonujemy Badania

  Zapewniamy pełną obsługę poprzez pobieranie próbek wg normy PN-EN 932-1:1999, transport oraz badania kruszyw wg norm:

  • PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
  • PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchni przeznaczonych do ruchu
  • PN-EN 13055 Kruszywa lekkie
  • PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
  • PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
  • PN-EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową
  • PN-S-06102 Drogi samochodowe
  • PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe
  • PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
  • PN-B-11115 Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych

  Badania wykonywane są przez doświadczonych i przeszkolonych pracowników po kierunkach geologicznych, chemicznych, ceramicznych i budowlanych, którzy swoją wiedzę i umiejętności wykorzystują każdego dnia. Stale podnosimy nasze kompetencje, analizujemy branżę, poszukując najlepszych rozwiązań i metod badawczych.

  Wieloletnie doświadczenie, zaangażowanie, wysokie kwalifikacje, a także nowoczesny sprzęt – to pozwala nam na rzetelne i kompleksowe badania kruszyw. Posiadamy akredytację na pobieranie próbek różnego rodzaju kruszyw, szeroki zakres badawczy oraz współpraca z innymi akredytowanymi laboratoriami pozwala na pełną obsługę Klienta. Nasza kadra czuwa nad tym, żeby każde zlecenie było przeprowadzone zgodnie z restrykcyjnymi normami. Współpracujemy z producentami kruszyw mineralnych, którzy potrzebują optymalizacji zakresu niezbędnych badań, dystrybutorami, firmami zajmującymi się recyklingiem oraz laboratoriami. Świadczymy usługi badań kruszyw oraz kontrolnych w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), pomagamy przy jej wdrożeniu oraz przy uzyskaniu certyfikatów zgodności np. Instytutu Kolejnictwa. Podążając za potrzebami badawczymi kruszyw naszych Klientów, wystawiamy świadectwa zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych, jak również przeprowadzamy wszystkie niezbędne badania kruszyw do uzyskania znaku CE. 

  Badania kruszyw do betonu

  Badania kruszyw do betonu są niezwykle ważne, ponieważ mają wpływ na późniejszą użyteczność tego materiału budowlanego. Do betonu używa się kruszyw pochodzenia naturalnego, przemysłowego oraz kruszyw z recyklingu. Każde z tych kruszyw musi przejść odpowiednie badania, żeby można było je zastosować do produkcji betonu do różnych zastosowań. Wymagania dla kruszyw do betonu przywołuje norma PN-EN 12620. Do najważniejszych parametrów jakie określa się dla kruszyw do betonu należą: uziarnienie, jakość i zawartość pyłów, kształt kruszywa, gęstość i nasiąkliwość, mrozoodporność czy zawartość chlorków i związków siarki. Równie ważnym parametrem jest reaktywność alkaliczna kruszyw. Reaktywność alkaliczną można w naszym laboratorium wykonać różnymi normami. Najbardziej popularnymi obecnie badaniami reaktywności kruszyw są metody beleczkowe powołane w procedurach PB/1/18 GDDKiA – metoda krótkoterminowa i PB/2/18 GDDKiA – metoda długoterminowa. Są to procedury stworzone i wymagane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Te i inne ważne badania znajdą Państwo w naszej bogatej ofercie badawczej laboratorium.

  Badania kruszyw drogowych

  Realizujemy badania kruszyw drogowych, które muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 13242. W budownictwie drogowym korzysta się z kruszyw optymalnie dobranych do realizowanej inwestycji. Zależy bowiem od nich nie tylko wytrzymałość dróg, ale także bezpieczeństwo ich użytkowników. Najczęściej do budowy tego rodzaju inwestycji wykorzystuje się kruszywa budowlane charakteryzujące się odpowiednim uziarnieniem oraz odpornością na czynniki atmosferyczne i erozyjne tj. np. mrozoodporność, odporność na rozdrabnianie i ścieranie. Są to kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu. Wszystkie te kruszywa jesteśmy w stanie przebadać i określić czy nadają się do zastosowania w budownictwie drogowym. W celu kompleksowej obsługi, możemy również pobrać próbki kruszyw zgodnie z normą PN-EN 932-1. Prawidłowe pobieranie próbek to najważniejszy element procesu badawczego, niejednokrotnie decydujący o wyniku późniejszych badań. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.