Metody badania paliw stałych

Badania paliw stałych, tj. węgiel kamienny, koks, półkoks, mają na celu określenie podstawowych parametrów i ocenę jakości paliw. W ten sposób można określić m.in. wielkości

Czytaj więcej »