Stosowanie węgla do produkcji energii elektrycznej powoduje wytwarzania dużych ilości popiołu lotnego, który można zagospodarować w różny sposób. W naszym laboratorium wykonujemy akredytowane badania popiołów lotnych stosowanych do produkcji betonu zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 450-1. Po zakończonych badaniach Klient otrzymuje sprawozdanie z badań, a na indywidualne życzenie dokonujemy stwierdzenia zgodności z wymaganiami normy. Wykonujemy zarówno badania przed wprowadzeniem produktu na rynek, jak również badania okresowe.

Wykonujemy Badania

Zakres świadczonych usług

Podstawowymi parametrami oznaczanymi dla popiołów lotnych w FERROCARBO są: strata prażenia, wolny tlenek wapnia, reaktywny tlenek wapnia, reaktywny dwutlenek krzemu, chlorki, zawartość siarczanów SO3, analiza chemiczna w tym zawartość alkaliów, tlenku krzemu, żelaza, glinu oraz fosforanów. Oprócz badań chemicznych wykonujemy również badania fizyczne tj. miałkość, wskaźnik aktywności, czas wiązania, stałość objętości, gęstość ziaren czy wodożądność.

 

W celu kompleksowej obsługi Klienta wykonujemy badania substancji niebezpiecznych tj. radioaktywność zwaną inaczej promieniotwórczością naturalną materiału zgodnie z wymaganiami aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.12.2020 r. w sprawie materiałów budowlanych, w przypadku których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów potasu 40K, radu 226Ra, toru 232Th oraz wartość wskaźnika stężenia promieniotwórczego I.

 

Korzystając z oferty naszego laboratorium, Klienci zyskują pewność, że wszystkie badania wykonują nasi wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy, korzystając przy tym z regularnie serwisowanych, sprawdzanych i wzorcowanych urządzeń.