Budynki użytkowe stawiane w Polsce muszą spełniać podstawowe wymagania, które dotyczą ich nośności i statyczności, bezpieczeństwa pożarowego, ochrony przed hałasem czy oszczędności energii. Niezbędne w tym przypadku jest postawienie na wybór właściwych materiałów budowlanych, co oznacza, że badania elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego stają się koniecznością. Realizujemy je w naszym laboratorium, a naszym Klientom wystawiamy sprawozdania z badań. Na życzenie Klienta dokonujemy stwierdzenia zgodności z wymaganiami norm. W razie takiej potrzeby, wykonujemy również analizy, które są nieodzownym elementem uzyskania znaku CE.

Wykonujemy Badania

Elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego