Wykonujemy badania żużli wielkopiecowych, które są powszechnie wykorzystywane do celów budowlanych, przede wszystkim do produkcji cementu, spoiw drogowych czy jako dodatek do betonu. Jest to produkt, który charakteryzuje się wysoką odpornością na ogień, a także wysokie oraz niskie temperatury, wyróżnia się także świetnymi właściwościami izolacyjnymi. Również ze względu na dobre absorbowanie wody, jest chętnie wykorzystywany w budownictwie. Oprócz tego stosuje się go także jako materiał do budowy dróg i autostrad.

Szczegółowe badania żużli wielkopiecowych

Przeprowadzamy badania żużli wielkopiecowych do stosowania w betonie zgodnie z normą PN-EN 15167-1. Do najczęściej wykonywanych badań żużla w naszym laboratorium należą: strata prażenia, tlenek magnezu, siarczany, chlorki oraz badania wykonywane z użyciem cementu porównawczego tj. czas wiązania, wskaźnik aktywności.