Chemiczne dodatki są aplikowane w niewielkich ilościach, jednak znacząco modyfikują właściwości danej mieszanki betonowej. Właśnie dlatego tak ważne są regularne badania domieszek do betonu. Wymagania podstawowych parametrów opisuje norma PN-EN 934-1.

 

W naszym laboratorium wykonujemy podstawowe badania domieszek do betonu zaczynu i zaprawy, które mają na celu sprawdzenie takich właściwości jak: jednorodność, barwa czy zawartość alkaliów. Akredytowanymi badaniami domieszek do betonu, zaczynu i zaprawy są: zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie, gęstość, pH oraz umowna zawartość suchej substancji.

Wykonujemy Badania