W naszym laboratorium przeprowadzamy badania cementów, które polegają na sprawdzeniu ich właściwości i ocenie. Kontrolujemy czy materiał jest zgodny z obowiązującymi normami z serii PN-EN 196 oraz PN-EN 197. Wykonujemy takie badania jak: wytrzymałość na ściskanie oraz zginanie, stałość objętości czy czas wiązania metodą za pomocą aparatu Vicata. Przeprowadzamy również analizę składu chemicznego, zawartość alkaliów, chlorków, siarczanów czy zawartość części nierozpuszczalnych. Nasze analizy kończą się wydaniem sprawozdania z badań. Na życzenie Klienta możemy przeprowadzić stwierdzenie zgodności z wymaganiami np. normy PN-EN 197, Deklaracją Właściwości Użytkowych lub innymi wytycznymi. Co ważne, wszystkie badania przeprowadzamy nie tylko rzetelnie i terminowo, ale również podchodzimy do każdego z naszych Klientów w sposób indywidualny, doradzając mu niezbędny zakres badań. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego albo mailowego w celu ustalenia szczegółów współpracy.

Wykonujemy Badania

Kontrola właściwości chemicznych, fizycznych i mechanicznych

Sprawdzenie właściwości chemicznych, fizycznych i mechanicznych jest bardzo istotne, ponieważ ma bezpośredni wpływ na końcową charakterystykę danego produktu. Nasi Klienci mogą na nas liczyć w przypadku wprowadzania produktu na rynek, jak również w przypadku badań okresowych. Ofertę badań właściwości fizyko – chemicznych kierujemy do wszystkich gałęzi przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem branży ceramicznej, producentów cementów i spoiw, betonów, kruszyw i elementów murowych, jak również zakładów zajmujących się przetwarzaniem odpadów przemysłowych oraz producentów paliw stałych. Współpracujemy nie tylko z firmami, ale również z Klientami indywidualnymi,
a więc zachęcamy do kontaktu telefonicznego albo mailowego. Do każdego z naszych Klientów podchodzimy w sposób indywidualny.

 

Dużym atutem naszej działalności jest to, że na co dzień korzystamy z wiedzy i długoletniego doświadczenia naszych pracowników oraz pracujemy na regularnie serwisowanych, sprawdzanych i wzorcowanych urządzeniach pomiarowych, dzięki czemu gwarantujemy wysoką jakość świadczonych przez nas usług.