Przeprowadzamy badania wody do betonu, która ma duży wpływ na późniejsze właściwości betonu. Jest to składnik niezbędny do tego, żeby rozpoczął się proces wiązania, a następnie twardnienia. Ważne jest to, żeby nie lekceważyć właściwości wody, ponieważ może to doprowadzić do zmian w procesie wiązania oraz twardnienia materiału, zmniejszenia wytrzymałości betonu, osłabienia jego odporności na szkodliwe oddziaływanie zmiennych warunków zewnętrznych czy spadku trwałości materiału podczas jego eksploatacji. W naszym laboratorium analizujemy i sprawdzamy przydatność wody do użycia w procesie produkcji betonu.

Wykonujemy Badania

Badanie wody zarobowej

Nasi wykwalifikowani specjaliści pracują zgodnie z normą PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu” Do analiz wykorzystujemy regularne sprawdzane i wzorcowane urządzenia pomiarowe, które pozwalają nam na rzetelną oraz szybką pracę.

 

Badanie przeprowadzamy w dwóch etapach. W pierwszej kolejności przeprowadzana jest ocena wstępna charakteryzująca się oceną m.in.: barwy, zapachu, zawiesin, zawartości detergentów, substancji humusowych czy określeniu pH. Po ocenie wstępnej następuje badanie właściwości chemicznych wody do których należą: zawartość chlorków, siarczanów, alkaliów, szkodliwych zanieczyszczeń takich jak np. cukry. Mogą być też sprawdzane parametry takie jak wytrzymałość na ściskanie czy czas wiązania z użyciem badanej wody.