W Zakładzie Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o. badania wyrobów ceramiki budowlanej wykonujemy w Pracowni Materiałów Budowlanych i Kruszyw oraz w Pracowni Chemicznej.

Na badania wyrobów ceramiki budowlanej składają się:

 • badania elementów murowych ceramicznych typu P i U (cegła pełna, cegła klinkierowa, cegła     kratówka, cegła dziurawka, bloczek, kształtka, pustak, pustak MAX – obecnie są to nazwy handlowe, jednak     używane potocznie przez branżę budowlaną)
 • badania pustaków ceramicznych wentylacyjnych
 • badania dachówek ceramicznych
 • badania elementów murowych silikatowych
 • badania elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego

Wykonujemy Badania

Przeprowadzamy badania wyrobów ceramiki budowlanej typu i kontrolne zgodnie z obowiązującymi normami:

 • polskimi PN-EN
 • branżowymi PN-B
 • europejskimi EN.

By sprostać wymaganiom Klientów oczekujących od nas kompleksowej obsługi laboratoryjnej oraz niejednokrotnie doradztwa w doborze odpowiednich metod badawczych, stale podnosimy nasze kompetencje i analizujemy branżę, poszukując najlepszych rozwiązań i metod badawczych do badań wyrobów budowlanych.

Na życzenie Klienta organizujemy:

 • akredytowane pobieranie próbek elementów murowych ceramicznych wg norm:
  • PN-EN 771-1+A1:2015-10 Załącznik A
  • PN-EN 771-1+A1:2015-10/Ap1:2018-08
 • akredytowane pobieranie próbek pustaków ceramicznych wentylacyjnych wg normy PN-B-12014:2009

 

Wykonujemy pełne badania wyrobów budowlanych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących norm wraz z oznaczeniem stężenia pierwiastków naturalnie promieniotwórczych inaczej nazywanym stężeniem aktywności radionuklidu 40K, 214Bi, 208Tl, 226Ra, 232Th oraz obliczeniem wskaźnika stężenia promieniotwórczego I według aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rady Ministrów z dnia 17.12.2020 r. Badania wyrobów budowlanych wykonywane są w laboratorium badawczym FERROCARBO od 2007 r. przez doświadczonych i przeszkolonych pracowników po kierunkach chemicznych, ceramicznych i budowlanych, którzy swoją wiedzę i umiejętności w badaniach wykorzystują każdego dnia. Badania wyrobów budowlanych wykonywane są przy użyciu regularnie sprawdzanego i wzorcowanego wyposażenia pomiarowego.

Ceramika budowlana obejmuje wszystkie wyroby powstałe z mieszanek, których głównym składnikiem jest materiał ilasty – glina, która w trakcie wypału w wysokiej temperaturze traci swoją plastyczność i staje się wytrzymałym wyrobem budowlanym. Zakład badań Laboratoryjnych FERROCARBO wykonuje badania rożnych typów wyrobów ceramiki budowlanej. Regularnie wykonywane badania pozwalają na sprawdzenie i skuteczne uniknięcie wad produkcyjnych. Nasze akredytowane laboratorium przeprowadza badania typu oraz kontrolne wyrobów ceramiki budowlanej tj. elementy murowe ceramiczne, dachówki, pustaki wentylacyjne. W obszarze nieakredytowanym wykonujemy badania elementów murowych silikatowych czy elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego

Badania elementów murowych

W naszym laboratorium przeprowadzamy badania elementów murowych, tj. wymiary, kształt i budowa, wytrzymałość na ściskanie , odporność na zamrażanie i odmrażanie, czy też absorpcja wody. Dużym atutem korzystania z naszych usług jest przede wszystkim pewność, że wszystkie analizy zostaną przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych przez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników.

Nawiązujemy współpracę zarówno z dużymi, jak i małymi firmami. Do każdego z Klientów podchodzimy w sposób indywidualny, a więc zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów.