Jakość oraz trwałość obiektów budowlanych to podstawa bezpieczeństwa ich użytkowników. Właśnie dlatego duży nacisk kładzie się na badania elementów murowych ceramicznych. Przeprowadzamy je w naszym akredytowanym laboratorium, korzystając przy tym z nowoczesnych i regularnie serwisowanych urządzeń, obsługiwanych przez wykwalifikowaną kadrę.

Właściwości murowych elementów ceramicznych

W przypadku badań elementów murowych ceramicznych, skupiamy się na normie PN-EN 771-1 „Wymagania dotyczące elementów murowych”. Podstawowymi parametrami określanymi w naszym laboratorium są: wymiary oraz odchyłki od wymiarów, kształt oraz budowa, udział procentowy drążeń, gęstość w stanie suchym, wytrzymałość na ściskanie, absorpcja wody, odporność na zamrażanie – odmrażanie, zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych czy strata prażenia.