Akredytowane Laboratorium Badawcze

FerroCarbo

Zakład Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o. jest rodzinną firmą działającą od 2003 roku, zlokalizowaną w Krakowie. Zgrany zespół i chęć nieustannego rozwoju doprowadził w 2019 roku do otworzenia nowego oddziału naszego laboratorium w Proszowicach.

Dlaczego my?

Na wysoką jakość świadczonych przez nas usług wpływają

DOŚWIADCZENIE

 • Doświadczenie czerpiemy z blisko sześćdziesięcioletniej tradycji laboratorium, dawniej funkcjonującego w strukturach Kombinatu Metalurgicznego w Krakowie.
 • Ugruntowana przez lata wiedza w zakresie badań pozwala na rzetelną interpretację wyników.
 • PROFESJONALIZM

 • ZBL FERROCARBO posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 687, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w 2006 roku.
 • Badania prowadzone są z wykorzystaniem wysokiej klasy urządzeń laboratoryjnych regularnie sprawdzanych, wzorcowanych i serwisowanych.
 • Systematycznie poszerzamy naszą wiedzę i kwalifikacje poprzez udział w branżowych szkoleniach i członkostwo w Komitetach Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Klubie Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.
 • Fundusze Europejskie umożliwiły rozbudowę i doposażenie laboratorium w nowoczesną aparaturę pomiarową, co wpłynęło na realizację nowych projektów badawczych oraz stworzenie innowacyjnych kierunków rozwoju.
 • ZAANGAŻOWANIE

 • Ofertę badań właściwości fizyko – chemicznych kierujemy do wszystkich gałęzi przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem branży ceramicznej, producentów kruszyw, zakładów zajmujących się recyclingiem odpadów przemysłowych oraz producentów paliw naturalnych i alternatywnych.
 • Systematycznie poszerzamy zakres wykonywanych przez nas badań.
 • Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny, pomagamy w doborze metod badawczych do określonego rodzaju materiału i pod różne zastosowania.
 • Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie pobierania próbek i badań różnego typu materiałów.
 • Prowadzimy badania z zakresu kontroli jakości, jak również współpracujemy przy wdrażaniu nowych technologii.
 • Współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami.
 • ORGANIZACJE, STOWARZYSZENIA

  POLLAB

  ZBL FERROCARBO Sp. z o. o. od marca 2005 roku jest członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. W ramach Klubu koordynuje badania porównawcze w zakresie:

  • chemicznych i fizycznych właściwości cementu;
  • chemicznych i fizycznych właściwości materiałów ogniotrwałych;
  • chemicznych i fizyko-mechanicznych właściwości kruszyw.

  Ponadto z innymi jednostkami badawczymi organizuje porównawcze badania międzylaboratoryjne w zakresie:

  • paliw stałych;
  • biopaliw;
  • stałych paliw wtórnych;
  • elementów murowych ceramicznych.

  W celu doskonalenia jakości świadczonych usług ZBL FERROCARBO Sp. z o. o. porównuje wyniki swoich badań w międzynarodowych programach badań porównawczych prowadzonych przez laboratoria badawcze.

  PKN

  Personel ZBL FERROCARBO Sp. z o. o. uczestniczy w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

  • KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych;
  • KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego;
  • KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych;
  • KT 216 ds. Odpadów;
  • KT 233 ds. Konstrukcji Murowanych.

  Zaufali nam

  Jesteśmy niezależną firmą, a naszym głównym celem jest profesjonalna obsługa i wysokiej jakości badania. Warto postawić na nasze usługi, ponieważ pracuje u nas wykwalifikowany i doświadczony personel, który korzysta z regularnie serwisowanych, wzorcowanych i sprawdzanych urządzeń laboratoryjnych. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych Klientów i rynku, stale się rozwijamy poprzez wdrożenia nowych metod badawczych oraz szkolenia pracowników.