Pracownia Paliw w Zakładzie Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o. prowadzi badania:

 • paliw stałych tj. węgiel kamienny, koks, półkoks
 • stałych paliw wtórnych SRF (paliw alternatywnych)
 • odpadów o kodach 03 03 05, 03 03 07, 03 03 10, 19 12 10, 19 12 12,
  20 03 01
 • biopaliw stałych – biomasy tj. słoma w postaci bel brykietów, trociny, granulat trocinowy lub słomiany tzw. pellet czy inne przetworzone odpady roślinne
 • odpadów paleniskowych tj. mieszanka popiołowo-żużlowa, popiół, żużel

Badania paliw stałych wykonywane są w celu:

 • określenia wielkości wskaźników emisji CO2
 • sprawdzenia kaloryczności paliwa
 • sprawdzenie jakości paliwa
 • określenia przydatności do wykorzystania w technologii wyrobów budowlanych
 • wykorzystania surowców odpadowych
 • przekwalifikowania odpadów

Wykonujemy Badania

Podążając za potrzebami badawczymi naszych Klientów, zapewniamy kompleksową obsługę poprzez:

 • akredytowane pobieranie próbek:
  • paliw stałych wg normy PN-G-04502:2014-11 p. 5.3.3; 5.3.4; 5.3.5; 5.3.6
  • biopaliw stałych wg normy PN-ISO 18135:2017-06 p. 12.2.3.3
  • stałych paliw wtórnych wg normy PN-EN 15442:2011 p. 6.9.4
 • badania podstawowych parametrów:
  • wilgoć całkowita
  • wilgoć analityczna
  • węgiel
  • siarka
  • wodór
  • azot
  • chlor
  • popiół
  • części lotne
 • oznaczania ciepła spalania i wartości opałowej (kaloryczność)
 • oznaczenia zawartości biomasy w biopaliwach stałych

Badania paliw wykonywane są przez przeszkolonych i doświadczonych pracowników z wykorzystaniem
wysokiej klasy urządzeń laboratoryjnych.

W naszym laboratorium przeprowadzamy badania paliw stałych tj. węgla kamiennego, koksu, półkoksu, paliw alternatywnych (stałych paliw wtórnych) oraz biopaliw stałych. Na co dzień zajmujemy się również wykonywaniem badań odpadów paleniskowych takich jak: popiół, żużel czy mieszanki popiołowo-żużlowe. Jesteśmy jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji i realizujemy badania zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm.

Szeroki zakres oferowanych badań

W naszym laboratorium staramy się zapewnić naszym Klientom jak najszerszy zakres usług. Właśnie dlatego mogą oni liczyć na w pełni kompleksową obsługę. Pobieramy próbki paliw stałych (węgiel kamienny) oraz współpracujemy z innymi akredytowanymi laboratoriami. Badania paliw stałych wykonuje się najczęściej w celu oceny złoża oraz sprawdzenia jakości węgla i obliczenia wskaźnika emisji CO2. Przeprowadzamy badania paliw stałych w zakresie podstawowych parametrów tj.: zawartość węgla, wodoru, siarki czy azotu metodą wysokotemperaturowego spalania, oznaczamy ciepło spalania metodą kalorymetryczną. Wartość opałową wyliczamy z przeprowadzonych badań akredytowanych. Oznaczamy również części lotne, zawartość chloru i popiołu.

Do potrzeb naszych Klientów zawsze podchodzimy indywidualnie, dopasowując ofertę i gwarantując maksimum zadowolenia.