W Pracowni Materiałów Budowlanych i Kruszyw oraz w Pracowni Chemicznej Zakładu Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o. wykonywane są:
 • badania cementów i składników cementów
 • badania surowców do produkcji cementu
 • badania wapna
 • badania betonów
 • badania popiołów lotnych
 • badania żużli wielkopiecowych
 • badania pyłu krzemionkowego
 • badania domieszek do betonu, zaprawy i zaczynu
 • badania pigmentów
 • badania wody do betonu
 • badania spoiw i innych materiałów wiążących
 • Wykonujemy Badania

  Badania wyrobów i materiałów budowlanych wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami:

  • polskimi PN-EN
  • europejskimi EN
  • branżowymi
  • amerykańskimi ASTM

  jak również wymaganiami podanymi przez Klientów.

  Stale podnosimy nasze kompetencje, analizujemy branżę, poszukując najlepszych rozwiązań i metod badawczych.

  W celu kompleksowej obsługi laboratoryjnej, wdrożyliśmy badania zgodnie z wytycznymi norm:

  • PN-EN 197-1 Cement
  • PN-EN 206 Beton
  • PN-88/B-06250 Beton zwykły
  • PN-EN 450-1 Popiół lotny do betonu
  • PN-EN 15167-1 Mielony granulowany żużel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie, zaczynie
  • PN-EN 13263-1 Pył krzemionkowy do betonu
  • PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
  • PN-EN 12878 Pigmenty do barwienia materiałów budowalnych opartych na cemencie i/lub wapnie
  • PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

  Podążając za potrzebami badawczymi naszych Klientów, wystawiamy stwierdzenia zgodności z wymaganiami norm, jak również przeprowadzamy wszystkie niezbędne badania próbek do uzyskania znaku CE. W naszym laboratorium wykonujemy badania typu, jak również badania kontrolne.

  Badania wykonywane są przez doświadczonych i przeszkolonych pracowników po kierunkach geologicznych, chemicznych, ceramicznych i budowlanych, którzy swoją wiedzę i umiejętności wykorzystują każdego dnia. ZBL FERROCARBO Sp. z o.o. przeprowadza badania przy użyciu regularnie sprawdzanego i wzorcowanego wyposażenia pomiarowego.

  Jako doświadczone laboratorium badawcze współpracujemy z jednostkami nadzoru, jak również jesteśmy angażowani jako strona trzecia do badań rozjemczych.

  Badania materiałów budowlanych

  W naszym laboratorium przeprowadzamy analizy w bardzo szerokim zakresie. Badania materiałów budowlanych są jedną z naszych głównych działalności. Na co dzień wykonujemy m.in. badania cementu, spoiw, popiołów lotnych, żużli wielkopiecowych, kruszyw, betonów oraz domieszek do betonu, pigmentów oraz wody do betonu. Wszystko po to, żeby zapewnić Klientom kompleksową obsługę. Co ważne, współpracujemy nie tylko z firmami, ale również Klientami indywidualnymi.

  Badania wyrobów budowlanych

  Badania wyrobów budowlanych w naszym laboratorium wykonywane są zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm: polskich PN-EN, europejskich EN, branżowych oraz amerykańskich ASTM oraz wymaganiami podanymi przez Klienta.

  Posiadamy bardzo szeroki zakres usług, a każdą ofertę zawsze dopasowujemy indywidualnie do potrzeb danego Klienta. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy.