ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane


Pracownia Fizyczna

ul. Ujastek 1; 30-969 Kraków

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Materiały i surowce ogniotrwałe

Gęstość rzeczywista

PN-EN 993-2:1997+A1:2004

 

Produkty drobnoziarniste, ziarniste

i granulowane

Gęstość nasypowa

Metoda A i B

PN-80/C-04532

 

Formowane materiały ogniotrwałe

o porowatości całkowitej mniejszej

niż 45%

Nasiąkliwość

PN-92/H-04185

 

Gęstość pozorna

Porowatość otwarta

Porowatość całkowita

PN-EN 993-1:1998

 

Izolacyjne kształtki ogniotrwałe o porowatości całkowitej nie mniejszej niż 45%

Gęstość pozorna

Porowatość całkowita

PN-EN 1094-4:1998

 

Ziarniste materiały ogniotrwałe

Porowatość otwarta

Nasiąkliwość

PB 05 wydanie 3 z dnia 10.11.2006 r.

 

Gęstość pozorna

PN-EN 993-18:2004

 

Surowce ogniotrwałe, betony luzem, zaprawy, mlewa, masy

Analiza sitowa

Zakres: (0,063 – 16) mm

Metoda przesiewania

PN-EN ISO 1927-3:2013-06

 

Nieformowane materiały ogniotrwałe,

betony i masy, odpady spieki, żużle, surowce i wyroby ceramiczne

Wyroby i materiały ogniotrwałe

Zawartość wilgoci

PN-EN ISO 1927-3:2013-06

 

Zwarte i izolacyjne formowane wyroby ogniotrwałe

Wytrzymałość na ściskanie

Zakres siły: (30 – 600) kN

PN-EN 993-5:2001

PN-EN ISO 8895:2007

Zwarte formowane wyroby ogniotrwałe

Wytrzymałość na ściskanie

Zakres siły: (30 – 3000) kN

PN-EN 993-5:2001

 

Nieformowane wyroby ogniotrwałe

 

Rozkład uziarnienia
Zakres: (0,063 – 16) mm

Metoda przesiewania

PN-EN ISO 1927-3:2013-06

 

Konsystencja
Metoda za pomocą stolika wibracyjnego

PN-EN ISO 1927-4:2013-06

 

Geometryczna gęstość pozorna

PN-EN ISO 1927-6:2013-06

 

Gęstość pozorna

PN-EN 1402-6:2005

 

Porowatość otwarta

Porowatość całkowita

Wytrzymałość na ściskanie

Zakres siły: (30 – 3000) kN

Próbki o wymiarach 230x114x64mm

Próbki o wymiarach 230x64x64mm

PN-EN ISO 1927-6:2013-06

 

Trwała zmiana liniowa