ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane


Pracownia Chemiczna

ul. Ujastek 1; 30-969 Kraków

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wyroby i materiały ogniotrwałe,

ceramika techniczna,

ceramika nieogniotrwała,

odpady,

spieki,

żużle,

surowce i wyroby ceramiczne

Strata prażenia

Zakres: (0,05 – 80,00) %

Metoda wagowa

PN-EN ISO 26845:2009

 

Zawartość SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2, CaO, MgO, K2O, Na2O, MnO, Cr2O3, P2O5, SO3, ZrO2
Zakres:

SiO2        (0,10 – 99,9) %

Fe2O3     (0,10 – 94,0) %

Al2O3      (0,10 – 99,9) %

TiO2        (0,10 – 4,00) %

CaO       (0,10 – 98,0) %

MgO       (0,10 – 98,5) %

K2O         (0,10 – 16,0) %

Na2O      (0,10 – 10,0) %

MnO       (0,10 – 5,50) %

Cr2O3      (0,10 – 42,0) %

P2O5       (0,10 – 40,0) %

SO3         (0,10 – 3,00) %

ZrO2        (0,10 – 52,0) %

Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali

PN-EN ISO 12677:2011

 

Cementy,

składniki cementu,

klinkiery,

popioły lotne,

żużle wielkopiecowe,

pyły krzemionkowe,

wapno budowlane

i inne materiały wiążące

Zawartość SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2, CaO, MgO, K2O, Na2O, Mn2O3, Cr2O3, P2O5, ZnO, SrO

Zakres:

SiO2        (0,10 – 99,0) %

Fe2O3     (0,10 – 80,0) %

Al2O3      (0,10 – 90,0) %

TiO2        (0,10 – 40,0) %

CaO       (0,10 – 98,0) %

MgO       (0,10 – 80,0) %

K2O         (0,10 – 15,0) %

Na2O      (0,10 – 15,0) %

Mn2O3    (0,10 – 10,0) %

Cr2O3      (0,10 – 10,0) %

P2O5       (0,10 – 40,0) %

ZnO        (0,10 – 10,0) %

SrO         (0,10 – 10,0) %

Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali

ISO 29581-2:2010

PN-EN 196-2:2013-11

 

Strata prażenia

Zakres: (0,01 – 30,0) %

Metoda wagowa

PN-EN 196-2:2013-11

PN-EN 450-1:2012

PN-EN 13263-1+A1:2010

Zawartość chlorków Cl

Zakres: (0,002 – 1,000) %

Metoda miareczkowa

PN-EN 196-2:2013-11

 

Zawartość siarczanów SO3

Zakres: (0,01 – 60) %

Metoda wagowa

Zawartość części nierozpuszczalnych NR

Zakres: (0,01 – 95) %

Metoda wagowa

       

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Cementy,

składniki cementu,

klinkiery,

popioły lotne,

żużle wielkopiecowe,

pyły krzemionkowe,

wapno budowlane

i inne materiały wiążące

Zawartość Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO

Zakres:

Fe2O3     (0,10 – 99,9) %

Al2O3      (0,05 – 99,9) %

CaO       (0,10 – 99,9) %

MgO       (0,05 – 99,9) %

Metoda miareczkowa

PN-EN 196-2:2013-11

 

 

Zawartość SiO2

Zakres: (0,10 – 99,9) %

Metoda wagowa

Popioły lotne,

pyły krzemionkowe

Zawartość wolnego tlenku wapnia

Zakres: (0,01 – 20,0) %

Metoda miareczkowa

PN-EN 451-1:2004

 

Cementy,

klinkiery

Zawartość wolnego tlenku wapnia

Zakres: (0,01 – 20,0) %

Metoda miareczkowa

BN-83/6731-02

 

Wapno budowlane,

Kruszywa

Zawartość wapna czynnego

Zakres: (0,01 – 99,9) %

Metoda miareczkowa

PN-EN 459-2:2010

 

 

Wolna woda (wilgoć)

Zakres: (0,05 – 90,0) %

Metoda wagowa

Cementy

 

Gęstość ziarn

Zakres: (1,00 – 5,00) g/cm3

Metoda za pomocą piknometru

PN-EN 196-6:2011

 

 

Powierzchnia właściwa

Metoda za pomocą aparatu Blaine’a

Popioły lotne

Miałkość

Zakres: (0,1 – 100,0) %

Metoda sitowa

PN-EN 451-2:1998

 

Cementy,

surowce węglanowe,

kruszywa wypełniające

Zawartość dwutlenku węgla

Zakres: (0,05 – 47,0) %

Metoda wagowa

PN-EN 196-2:2013-11 p. 4.5.7

 

Surowce i wyroby glinokrzemianowe

Strata prażenia

Zakres: (0,01 – 30,00) %

Metoda wagowa

PN-85/H-04154/02

 

Zawartość SiO2

Zakres: (10,0 – 95,0) %

Metoda wagowa

PN-85/H-04154/03

 

Zawartość Fe2O3,

Zakres: (1,0 – 25,0) %

Metoda miareczkowa     (1,0 – 25,0) %

PN-85/H-04154/04

 

Zawartość Al2O3

Zakres: (1,0 – 95,0) %

Metoda miareczkowa     (1,0 – 95,0) %

PN-85/H-04154/05  p. 2

 

Zawartość CaO, MgO

CaO       (0,25 – 5,0) %

MgO       (0,25 – 5,0) %

Metoda miareczkowa

PN-85/H-04154/07

 

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Węglik krzemu,

wyroby z węglika krzemu oraz z dodatkiem węglika krzemu

Strata prażenia

Zakres: (0,1 – 30,0) %

Metoda wagowa

PN-EN ISO 21068-2:2010

 

Zawartość SiC

Zakres: (0,1 – 99,0) %

Metoda wagowa

PN-86/H-04157 p. 3.2

PN-EN ISO 21068-2:2010 p. 7.5

Zawartość SiO2

Zakres: (0,1 – 60,0) %

Metoda wagowa

PN-86/H-04157

 

 

Zawartość Al2O3, Fe2O3 CaO, MgO

Zakres:

Al2O3      (1,0 – 60,0) %

Fe2O3     (1,0 – 5,0) %

CaO       (0,1 – 2,0) %

MgO       (0,1 – 2,0) %

Metoda miareczkowa

Zawartość wolnego krzemu Si

Zakres: (0,1 – 4,0) %

Metoda gazometryczna

Zawartość SiO2

Zakres: (0,10 – 60,0) %

Metoda wagowa

PN-EN ISO 21068-2:2010

 

Zawartość Si total, Fe2O3, Al2O3,TiO2, CaO, MgO, K2O, Na2O, MnO, Cr2O3, P2O5, ZrO2

Si total         (0,10 – 99,0) %

Fe2O3           (0,10 – 20,0) %

Al2O3            (0,10 – 60,0) %

TiO2              (0,10 – 10,0) %

CaO             (0,10 – 20,0) %

MgO             (0,10 – 20,0) %

K2O              (0,10 – 16,0) %

Na2O            (0,10 – 10,0) %

MnO             (0,10 – 5,50) %

Cr2O3           (0,10 – 10,0) %

P2O5             (0,10 – 10,0) %

ZrO2             (0,10 – 10,0) %

Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali

PN-EN ISO 21068-3:2010

 

Magnezyty surowe i prażone, magnezja syntetyczna,

wyroby magnezytowe niezawierające Cr2O3,

dolomity,

wyroby dolomitowe i magnezytowo – dolomitowe

Strata prażenia

Zakres: (1,00 – 52,00) %

Metoda wagowa

PN-81/H-04156/00

PN-81/H-04156/01

 

Zawartość SiO2

Zakres: (1,0 – 25,0) %

Metoda wagowa

PN-81/H-04156/00

PN-92/H-04156/02 p. 4

 

Zawartość Fe2O3

Zakres: (2,0 – 10,0) %

Metoda miareczkowa

PN-81/H-04156/00

PN-92/H-04156/03

 

Zawartość Al2O3

Zakres: (1,0 – 5,0) %

Metoda miareczkowa

PN-81/H-04156/00

PN-81/H-04156/04

 

Zawartość CaO

Zakres: (0,5 – 60,0) %

Metoda miareczkowa

PN-81/H-04156/00

PN-81/H-04156/07

 

Zawartość MgO

Zakres: (15,0 – 99,0) %

Metoda miareczkowa

PN-81/H-04156/00

PN-81/H-04156/08

 

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Ruda chromowa oraz

zasadowe masy i wyroby ogniotrwałe zawierające tlenek chromowy

Strata prażenia

Zakres: (0,10 – 10,0) %

Metoda wagowa

PN-83/H-04159/00

PN-83/H-04159/01

 

Zawartość Cr2O3

Zakres: (0,1 – 60,0) %

Metoda miareczkowa

PN-83/H-04159/00

PN-83/H-04159/05

 

Zawartość CaO, MgO

Zakres: (0,5 – 95,0) %

Metoda miareczkowa

PN-83/H-04159/00

PN-83/H-04159/06

 

Kruszywa

Zawartość chlorków rozpuszczalnych

w wodzie

Zakres: (0,01 – 4,0) %

Metoda miareczkowa

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 p.7

Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w wodzie

Zakres: (0,01 – 10,0) %

Metoda wagowa

PN-EN 1744-1+A1:2013-05  p.10

Zawartość siarki całkowitej

Zakres: (0,01 – 8,00) %

Metoda wagowa

PN-EN 1744-1+A1:2013-05  p.11

 

Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie

Zakres: (0,01 – 10,0) %

Metoda wagowa

PN-EN 1744-1+A1:2013-05  p.12

 

Zawartość zanieczyszczeń lekkich

Zakres: od 0,1 %

PN-EN 1744-1+A1:2013-05  p.14.2

 

Zawartość zanieczyszczeń

organicznych, obecność humusu

Metoda wizualna

PN-EN 1744-1+A1:2013-05  p.15.1

 

Zawartość kwasu fulvo

Metoda wizualna

PN-EN 1744-1+A1:2013-05  p.15.2

 

Rozpuszczalność w wodzie

Zakres: (0,01 – 10,0) %

Metoda wagowa

PN-EN 1744-1+A1:2013-05  p.16

Straty przy prażeniu

Zakres: (0,01 – 52,0) %

Metoda wagowa

PN-EN 1744-1+A1:2013-05  p.17

 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego

Metoda opisowa wizualna

PN-EN 1744-1+A1:2013-05  p.19.1

 

Rozpad żelaza

Metoda opisowa wizualna

PN-EN 1744-1+A1:2013-05  p.19.2

 

Reaktywność alkaliczna

stopień reaktywności 0-2

ubytek masy od 0,1 %

PN-B-06714/46:1992

 

Zawartość drobnych cząstek – badanie błękitem metylenowym

PN-EN 933-9+A1:2013-07

 

Gęstość ziaren i nasiąkliwość

Zakres: (0,063 – 31,5) mm

Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-6:2013-11

 

Właściwości cieplne i odporność na działanie czynników atmosferycznych

Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-2:2010

 

Właściwości cieplne i odporność na

działanie czynników atmosferycznych

Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania

PN-EN 1367-3:2002+AC:2004

 

Pobieranie próbek

PN-EN 932-1:1999

 

 

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Kruszywa,

Popioły lotne

Gęstość wypełniacza

Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-7:2008

Pobieranie próbek

PN-EN 932-1:1999

Kruszywa wypełniające

Przyrost temperatury mięknienia mieszaki wypełniacz-asfalt

Metoda pierścienia i kuli

PN-EN 13179-1:2013-10  

Pobieranie próbek

PN-EN 932-1:1999

Żelazostopy Fe-Si, Fe-Mn

Zawartość Si, Fe, Mn, Al, Ca, Cr, Ti, P, Cu

Zakres:

Si                  (0,10 – 90,0) %

Fe                 (10,0 – 90,0) %

Mn                (0,10 – 90,0) %

Al                  (0,10 – 3,00) %

Ca                (0,10 – 2,00) %

Cr                 (0,01 – 0,20) %

Ti                  (0,01 – 3,00) %

P                   (0,01 – 0,20) %

Cu                (0,01 – 0,10) %

Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali

PN-EN ISO 21068-3:2010

 

Żelazostopy Fe-Nb

Zawartość Nb, Fe, Si, P, Al, Ti, Ta, V

Zakres:

Nb                 (2,00 – 67,0) %

Fe                 (20,0 – 90,0) %

Si                  (0,10 – 15,0) %

P                   (0,03 – 1,00) %

Al                  (0,10 – 7,00) %

Ti                  (0,05 – 10,0) %

Ta                 (0,05 – 5,00) %

V                   (0,05 – 1,20) %

Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali

PN-EN ISO 21068-3:2010

 

Żelazostopy Fe-V

Zawartość V, Fe, Si, P, Al, Mn

Zakres:

V                   (2,00 – 80,0) %

Fe                 (14,0 – 90,0) %

Si                  (0,15 – 5,00) %

P                   (0,03 – 1,50) %

Al                  (0,10 – 3,00) %

Mn                (0,20 – 2,00) %

Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali

Żelazostopy Fe-Ti

Zawartość Ti, Fe, Si, P, Al, Cu

Zakres:

Ti                  (5,00 – 70,0) %

Fe                 (20,0 – 90,0) %

Si                  (0,10 – 13,0) %

P                   (0,03 – 1,50) %

Al                  (0,30 – 11,0) %

Cu                 (0,05 – 1,30) %

Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali

Żelazostopy Fe-Si-Ca

Zawartość Si, Fe, P, Al, Ca

Zakres:

Si                  (2,00 – 60,0) %

Fe                 (5,00 – 90,0) %

P                   (0,03 – 1,80) %

Al                  (0,10 – 2,00) %

Ca                 (1,00 – 45,0) %

Metoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali