Zmień język

  • English
  • Deutsch

ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

telefon E-mail
Laboratorium akredytowane

Badania paliw stałych

Badania paliw stałych

Kompleksowa obsługa w zakresie badań paliw stałych, stałych paliw wtórnych, biopaliw stałych, odpadów, odpadów paleniskowych i komunalnych oraz pomoc w wyznaczaniu wskaźnika emisji.

Badania chemiczne

Badania chemiczne

Analizy surowców naturalnych i sztucznych, wyrobów ceramicznych i ogniotrwałych, domieszek do betonu, kruszyw, żużli, żelazostopów, wyrobów z węglikiem krzemu i odpadów.

Badania kruszyw

Badania kruszyw

Obsługa i doradztwo w zakresie pobierania próbek, badań i interpretacji wyników.

Badania spoiw i betonów

BADANIA WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Określanie właściwości fizyko-chemicznych spoiw, cementów i składników cementów, betonu, popiołów lotnych, żużli wielkopiecowych, pyłu krzemionkowego, domieszek chemicznych, pigmentów, wody do betonu.

Badania wyrobów budowlanych

BADANIA WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ

Badania złóż, surowców i wyrobów ceramiki budowlanej.

Badania materiałów ogniotrwałych

Badania materiałów ogniotrwałych

Wieloletnie doświadczenie we współpracy z branżą Materiałów Ogniotrwałych.