Zmień język

  • English
  • Deutsch

ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane

Badania chemiczne

Badania chemiczne

Analizy surowców naturalnych i sztucznych, wyrobów ceramicznych i ogniotrwałych, domieszek do betonu, kruszyw, żużli, żelazostopów, wyrobów z węglikiem krzemu i odpadów.

Badania paliw stałych

Badania paliw stałych

Kompleksowa obsługa w zakresie badań paliw stałych, stałych paliw wtórnych, biopaliw stałych, odpadów, odpadów paleniskowych oraz pomoc w wyznaczaniu wskaźnika emisji.

Badania kruszyw

Badania kruszyw

Obsługa i doradztwo w zakresie pobierania próbek, badań i interpretacji wyników.

pobieranie próbek

Pobieranie i odbiór próbek kruszyw, elementów murowych, paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych i innych.

Badania spoiw i betonów

BADANIA WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Badania spoiw, cementów, betonów, popiołów lotnych, żużli wielkopiecowych, pyłu krzemionkowego, pigmentów, domieszek do betonu oraz wody do betonu.

Badania wyrobów budowlanych

BADANIA WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ

Badania złóż, surowców i wyrobów ceramiki budowlanej.

Badania materiałów ogniotrwałych

Badania materiałów ogniotrwałych

Badania surowców, mas, zapraw, materiałów i wyrobów ogniotrwałych.

PRACOWNIA TECHNOLOGICZNA

Opracowywanie nowych i udoskonalanie już istniejących technologii i produktów w branży ceramicznej.