Laboratorium budowlane w Krakowie – FERROCARBO

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail

 

Laboratorium akredytowane

 

 

 

Badania chemiczne

Badania chemiczne

Analizy surowców naturalnych i sztucznych, wyrobów ceramicznych i ogniotrwałych, domieszek do betonu, kruszyw, żużli, żelazostopów, wyrobów z węglikiem krzemu i odpadów.

 

Badania paliw stałych

Badania paliw stałych

Kompleksowa obsługa w zakresie badań paliw stałych, stałych paliw wtórnych, biopaliw stałych, odpadów, odpadów paleniskowych oraz pomoc w wyznaczaniu wskaźnika emisji.

 

Badania kruszyw

Badania kruszyw

Obsługa i doradztwo w zakresie pobierania próbek, badań i interpretacji wyników.

 

Pobieranie Próbek

Pobieranie pRóbek

Pobieranie i odbiór próbek kruszyw, elementów murowych, paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych i innych.

 

 

 

Badania spoiw i betonów

BADANIA WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Badania spoiw, cementów, betonów, popiołów lotnych, żużli wielkopiecowych, pyłu krzemionkowego, pigmentów, domieszek do betonu oraz wody do betonu.

 

Badania wyrobów budowlanych

BADANIA WYROBÓW CERAMIKI BUDOWLANEJ

Badania złóż, surowców i wyrobów ceramiki budowlanej.

 

Badania materiałów ogniotrwałych

Badania materiałów ogniotrwałych

Badania surowców, mas, zapraw, materiałów i wyrobów ogniotrwałych.

 

Pracownia Technologiczna

PRACOWNIA TECHNOLOGICZNA

Opracowywanie nowych i udoskonalanie już istniejących technologii i produktów w branży ceramicznej.

 

 

 

Laboratorium budowlane FERROCARBO działa na polskim rynku od 2003 roku. Jesteśmy firmą rodzinną, a naszą pracę wykonujemy z ogromną pasją oraz zaangażowaniem. Nieustannie stawiamy na ciągły rozwój laboratorium, poprzez systematyczne wdrażanie nowych metod badawczych, zakupy nowoczesnego sprzętu oraz udział w różnych projektach badawczych. Nasze atuty to przede wszystkim bogate doświadczenie oraz wiedza, które pozwalają nam na właściwą interpretację wyników poszczególnych badań. Co ważne, poszerzamy kwalifikacje oraz wiedzę, dzięki branżowym szkoleniom oraz członkostwu w Komitetach Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Nie tylko inwestujemy w nowe urządzenia, ale też regularnie wzorcujemy, sprawdzamy oraz serwisujemy urządzenia laboratoryjne, bierzemy udział w badaniach porównawczych pomiędzy laboratoriami z Polski i Świata, co pozwala nam na potwierdzenie jakości i doskonalenie stosowanych metod badawczych.

Akredytowane laboratorium budowlane

Nasze akredytowane laboratorium budowlane przeprowadza badania m.in.: kruszyw, wyrobów ceramiki budowlanej, cementów, spoiw, betonów, materiałów ogniotrwałych, paliw stałych czy żelazostopów. Wykonujemy badania mechaniczne, fizyczne, analizy chemiczne oraz badania promieniotwórczości naturalnej. Poszczególne badania przeprowadzamy zgodnie z normami m.in. polskimi PN, międzynarodowymi EN, branżowymi czy amerykańskimi ASTM.

W celu kompleksowej obsługi Klienta posiadamy również akredytację na pobieranie próbek kruszyw, elementów murowych, paliw stałych, stałych paliw wtórnych czy biopaliw.

Zapraszamy do podjęcia współpracy. Ofertę kierujemy przede wszystkim do firm ze szczególnym uwzględnieniem branży ceramicznej, producentów kruszyw, cementów, spoiw, betonów i elementów murowych, jak również zakładów zajmujących się recyclingiem odpadów przemysłowych oraz producentów paliw naturalnych i alternatywnych, ale również do Klientów indywidualnych, którzy potrzebują pomocy w doborze metod badawczych w celu sprawdzenia różnego typu materiałów.