Metody badania paliw stałych

Badania paliw stałych, tj. węgiel kamienny, koks, półkoks, mają na celu określenie podstawowych parametrów i ocenę jakości paliw. W ten sposób można określić m.in. wielkości wskaźników emisji CO2, czy przydatność do wykorzystania w technologii wyrobów budowlanych. Z dalszej części wpisu dowiesz się, jakimi metodami przeprowadzane są badania paliw stałych.

Sposoby i zakres badań paliw stałych

Badania paliw stałych i ich własności fizykochemicznych obejmują przede wszystkim wykonanie podstawowych analiz, które pozwalają na określenie takich parametrów jak ciepło spalania i wartość opałowa. Elementarne analizy pozwalają na określenie w paliwach stałych zawartości wilgoci, popiołu, węgla całkowitego, wodoru, azotu, tlenu czy siarki całkowitej. Możliwe jest również oznaczenie zawartości chloru czy części lotnych.

Wszystkie badania przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi normami i aktami prawnymi. Zapewniamy akredytowane pobieranie próbek paliw stałych wg normy PN-G-04502:2014-11 p. 5.3.3; 5.3.4; 5.3.5; 5.3.6. Nasze laboratorium zapewnia szeroki zakres usług i kompleksową obsługę. Badania paliw stałych m.in. mają na celu ocenę kopaliny i sprawdzenie jakości węgla, a także obliczenie wskaźnika CO2.

Nasza firma specjalizuje się w badaniach paliw stałych, tj. węgla kamiennego, koksu i półkoksu, a także paliw alternatywnych (stałych paliw wtórnych) i biopaliw stałych. Najwyższą jakość usług zapewniamy zarówno dzięki wysokiej klasy urządzeniom laboratoryjnym, jak i doświadczonym i przeszkolonym pracownikom. Zajmujemy się też wykonywaniem badań odpadów paleniskowych, takich jak np. popiół, żużel, mieszanki popiołowo-żużlowe. Działamy jako jednostka akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, numer naszego certyfikatu to AB 687. Wykaz badań akredytowanych można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego laboratorium.