ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane

Jakim badaniom podlegają wyroby ceramiki budowlanej?

Dodano: 2021-07-20

Wyroby budowlane mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa wznoszonych z nich obiektów. Od ich parametrów jakościowych zależy trwałość budowli, a także charakterystyki eksploatacyjne np. energooszczędności. Ze względu na konieczność zagwarantowania, iż mają one właściwe cechy, przy wprowadzaniu poszczególnych materiałów na rynek niezbędne jest przeprowadzenie wstępnych badań typu oraz wystawienie Deklaracji Właściwości Użytkowych, etykiety CE lub znaku B. Zasady te obejmują także popularne cegły, dachówki czy pustaki – aby mogły legalnie znaleźć się w obrocie, niezbędne jest przeprowadzenie badania wyrobów ceramiki budowlanej, które wykonują uprawnione laboratoria. Przyjrzyjmy się bliżej temu procesowi.

Gdzie można przeprowadzić badanie wyrobów ceramiki budowlanej?

Podstawowym dokumentem dopuszczającym materiał budowlany do obrotu jest Deklaracja Właściwości Użytkowych i związana z nią etykieta CE, która potwierdza, że wyrób spełnia wymagania europejskiej normy zharmonizowanej, pozwalającej na jego sprzedaż i wykorzystanie na terenie całej Unii Europejskiej. Dla wyrobów, które nie są objęte tymi normami, istnieje możliwość wystawienia Krajowej DWU oraz etykiety ze znakiem B. Oznacza on, że materiał spełnia wymogi określone w normie krajowej lub uzyskał Krajową Ocenę Techniczną. Badania tego typu muszą być przeprowadzane w placówce, która posiada odpowiednie kompetencje i sprzęt laboratoryjny. Dodatkowym atutem laboratorium badawczego jest wdrożony i akredytowany system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025, który potwierdza, że stosuje ściśle określoną, właściwą metodologię, a jego praca jest w pełni niezależna.

Co jest poddawane badaniu?

Badane mogą być różne wyroby ceramiczne wykorzystywane w budownictwie, zarówno w ramach badań typu, jak i badań kontrolnych. W przypadku dachówek ceramicznych kontrolowane są: odporność na zginanie, przesiąkliwość, mrozoodporność, absorpcja wody, a także stopień zachowywania wymiarów. Sprawdza się także użyte do produkcji komponenty. Natomiast w przypadku elementów murowych ceramicznych – np. cegieł pełnych, klinkierowych, dziurawek i kratówek lub pustaków – lista weryfikowanych parametrów jest znacznie dłuższa. Obejmuje ona m.in. wytrzymałość na ściskanie, procentowy udział drążeń w powierzchni wyrobu, absorpcję wody, płaskość powierzchni oraz wymiary, a także odporność na cykle zamrażania i rozmrażania. Badane mogą być także pustaki ceramiczne wentylacyjne, czy też elementy murowe silikatowe albo wykonane z autoklawizowanego betonu komórkowego.