ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane


Badania wody do betonu

Przeprowadzamy badania wody do betonu, która ma duży wpływ na późniejsze właściwości betonu. Jest to składnik niezbędny do tego, żeby rozpoczął się proces wiązania, a następnie twardnienia. Ważne jest to, żeby nie lekceważyć właściwości wody, ponieważ może to doprowadzić do zmian w procesie wiązania oraz twardnienia materiału, zmniejszenia wytrzymałości betonu, osłabienia jego odporności na szkodliwe oddziaływanie zmiennych warunków zewnętrznych czy spadku trwałości materiału podczas jego eksploatacji. W naszym laboratorium analizujemy i sprawdzamy przydatność wody do użycia w procesie produkcji betonu.

Badanie wody zarobowej

Nasi wykwalifikowani specjaliści pracują zgodnie z normą PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu” Do analiz wykorzystujemy regularne sprawdzane i wzorcowane urządzenia pomiarowe, które pozwalają nam na rzetelną oraz szybką pracę.

Badanie przeprowadzamy w dwóch etapach. W pierwszej kolejności przeprowadzana jest ocena wstępna charakteryzująca się oceną m.in.: barwy, zapachu, zawiesin, zawartości detergentów, substancji humusowych czy określeniu pH. Po ocenie wstępnej następuje badanie właściwości chemicznych wody do których należą: zawartość chlorków, siarczanów, alkaliów, szkodliwych zanieczyszczeń takich jak np. cukry. Mogą być też sprawdzane parametry takie jak wytrzymałość na ściskanie czy czas wiązania z użyciem badanej wody.