ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane


  • elementów murowych ceramicznych

akredytowane badania
- nieakredytowane badania

  • elementów murowych silikatowych

- akredytowane badania
- nieakredytowane badania

  • elementów murowych z
             autoklawizowanego betonu komórkowego

- akredytowane badania
- nieakredytowane badania

  • pustaków ceramicznych wentylacyjnych

- akredytowane badania
- nieakredytowane badania

  • dachówek ceramicznych

- akredytowane badania
- nieakredytowane badania