ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane


Zakładowa Kontrola Produkcji

Od  1  lipca 2013 r.  w Unii  Europejskiej   obowiązuje   Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego  i Rady  (UE)  nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.  zwane w skrócie CPR od ang. Construction Products Regulation. Opisuje ono wymagania stawiane producentom wszelkich wyrobów budowlanych, które muszą oni spełnić aby móc wprowadzić go na rynek. Podstawowym wymaganiem jest wprowadzenie w zakładzie wewnętrznej kontroli procesu produkcyjnego, prowadzonej w ramach procedur opisanych i wdrożonych przez producenta, czyli tzw. systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Wdrożenie w zakładzie produkcyjnym  systemu ZKP realizuje się w  oparciu o zharmonizowane normy europejskie (znakowanie CE) lub normy krajowe (znak budowlany B).

Zakład Badań Laboratoryjnych FERROCARABO Sp. z o. o. wdraża systemy ZKP od wielu lat na terenie Polski i Ukrainy, a zdobyte doświadczenia pozwalają na sprawne i skuteczne wprowadzenie systemu w zakładzie produkującym wyroby budowlane.

Wycena kosztów związanych z wdrożeniem systemu ZKP jest uzależniona od wielu czynników. W celu otrzymania oferty zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.