Zmień język

  • English
  • Deutsch
Baner Unia Małopolska Baner Unia

ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

System ISO 9001 reguluje wewnętrzne procesy związane z zarządzaniem jakością. Przeznaczony jest dla Firm dążących do ciągłego doskonalenia procesów wewnątrz zakładowych, w celu spełnienia wymagań Klienta i przepisów prawa.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu ISO 9001:

  • efektywniejsze  zarządzanie  produkcją  ograniczy  ilość   wyrobów  niezgodnych   z wymaganiami;
  • konkurencyjności oferty;
  • w przetargach często wymaga się, aby dostawca posiadał wdrożony system ISO;
  • zapewnienie i utrzymywanie ładu organizacyjnego poprzez jednoznacznie określone procedury postępowania oraz odpowiedzialności i uprawnienia z nimi związane.

Wycena kosztów związanych z wdrożeniem systemu ISO jest uzależniona od wielu czynników. W celu otrzymania oferty zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego.