ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane


Pracownia Termiczna

ul. Ujastek 1; 30-969 Kraków

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Wypalane i niewypalane wyroby

ogniotrwałe

Ogniotrwałość pod obciążeniem

Zakres: (1000 – 1680) °C

Metoda w piecu kryptolowym

PN-69/H-04178

 

Zwarte i izolacyjne formowane wyroby ogniotrwałe

Wytrzymałość na zginanie

w temperaturze otoczenia

Zakres siły: (250 – 2500) N

PN-EN 993-6:1998

 

Wytrzymałość na zginanie

w podwyższonych temperaturach

Zakres siły: (250 – 2500) N

PN-EN 993-7:2001

 

Ogniotrwałość pod obciążeniem

Zakres: (600 – 1700) °C

Metoda różnicowa

PN-EN 993-8:1999

PN-EN ISO 1893:2009

 

Pełzanie przy ściskaniu

Zakres: (3,30 do (- 6,68)) %

PN-EN 993-9:1999

 

Formowane i nieformowane materiały ogniotrwałe

Ogniotrwałość zwykła

Zakres: (1610 – 1750) ºC

PN-EN 993-12:2000

 

Zwarte formowane wyroby ogniotrwałe

Rozszerzalność cieplna

Zakres: (3,30 do (- 0,68)) %

Metoda różnicowa (RC)

PN-EN 993-19:2006

 

Nieformowane wyroby ogniotrwałe

 

Wytrzymałość na zginanie

w temperaturze otoczenia

Zakres siły: (250 – 2500) N

PN-EN 1402-6:2005

 

Wytrzymałość na zginanie

w podwyższonych temperaturach

Zakres siły: (250 – 2500) N

Ogniotrwałość pod obciążeniem

Zakres: (600 – 1700) °C

Metoda różnicowa

PN-EN ISO 1927-6:2013-06

 

Pełzanie przy ściskaniu

Zakres: (3,30 do (- 6,68)) %

PN-EN 1402-6:2005