ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane


Pracownia    Termiczna   Zakładu   Badań   Laboratoryjnych   FERROCARBO  Sp. z o. o. wyposażona jest w zaplecze sprzętowe, umożliwiające badania własności termicznych zarówno betonów, jak i wyrobów ogniotrwałych. W pracowni tej wykonywane są badania zgodnie ze znormalizowanymi metodami, jak również według ustaleń z Klientem.

Na życzenie Klienta organizujemy pobór próbek.

Zapraszamy do zapoznania się z metodami badań