Zmień język

  • English
  • Deutsch

ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

telefon E-mail
Laboratorium akredytowane

Pracowania     Paliw    w    Zakładzie   Badań  Laboratoryjnych  FERROCARBO   Sp. z o. o. prowadzi badania właściwości paliw stałych naturalnych i alternatywnych, biopaliw oraz odpadów pod kątem:

  • określenia wielkości wskaźników emisji CO2;
  • określenia przydatności do wykorzystania w technologii wyrobów budowlanych;
  • wykorzystania surowców odpadowych.

Na życzenie Klienta organizujemy pobór próbek.

Zapraszamy do zapoznania się z metodami badań