Zmień język

  • English
  • Deutsch

ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane

W   Pracowni  Fizycznej  Zakładu  Badań  Laboratoryjnych  FERROCARBO     Sp. z o. o. można wykonać badania własności fizycznych surowców, mas, zapraw oraz gotowych wyrobów ogniotrwałych i betonów. Wdrożone serie norm PN-EN 1402, PN-EN ISO 1927 oraz PN-EN 993 pozwalają na kompleksowe przebadanie formowanych i nieformowanych wyrobów ogniotrwałych.

W Pracowni Fizycznej znajduje się również przygotowalnia prób do innych badań.

Zapraszamy do zapoznania się z metodami badań