Zmień język

  • English
  • Deutsch

ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

telefon E-mail
Laboratorium akredytowane

Pracowania  Chemiczna  w  Zakładzie Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o. o. prowadzi badania:

  • surowców i wyrobów ceramicznych;
  • węglika krzemu oraz wyrobów z dodatkiem węglika krzemu;
  • wyrobów ogniotrwałych;
  • odpadów, spieków, żużli;
  • materiałów wiążących, w tym cementu i jego składników, klinkierów, popiołu lotnego, pyłu krzemionkowego, gipsu oraz wapna budowlanego;
  • kruszyw;
  • żelazostopów.

Badania prowadzone są w oparciu o metody klasyczne (wagowe) i instrumentalne (analiza chemiczna spektralna metodą XRF, przy użyciu spektrometru rentgenofluorescencyjego ARL Advant’ XP).

Zapraszamy do zapoznania się z metodami badań