ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane


Pobieranie próbek

Zakład Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o. posiada akredytację na pobieranie próbek:

 • kruszyw i gruntów wg normy PN-EN 932-1:1999
 • kruszyw wypełniających wg normy PN-EN 932-1:1999
 • mieszanek niezwiązanych i związanych spoiwem hydraulicznym wg normy PN-EN 932-1:1999
 • elementów murowych ceramicznych wg norm:
  • PN-EN 771-1:2011 Załącznik A
  • PN-EN 771-1+A1:2015-10 Załącznik A
  • PN-EN 771+A1:2015-10/Ap1:2018-08
 • pustaków ceramicznych wentylacyjnych wg normy PN-B-12014:2009
 • paliw stałych – węgiel kamienny wg normy PN-G-04502:2014-11 p. 5.3.3; 5.3.4; 5.3.5; 5.3.6
 • biopaliw stałych wg normy PN-ISO 18135:2017-06 p. 12.2.3.3
 • stałych paliw wtórnych wg normy PN-EN 15442:2011 p. 6.9.4

Na życzenie Klienta, przeprowadzamy również nieakredytowane pobieranie próbek:

 • materiałów ogniotrwałych wg normy PN-EN ISO 1927-2:2013-06
 • mieszanek betonowych wg normy PN-EN 12350-1:2019-07
 • cementów, spoiw wg normy PN-EN 196-7:2009

Prawidłowe pobieranie próbki to najważniejszy element procesu badawczego, niejednokrotnie decydujący o wyniku późniejszych badań. Dobór odpowiedniej metodyki pobierania próbki jest uzależniony od wielu czynników, min. rodzaju badanego materiału, ilości materiału, czy też miejsca pobierania próbek.

Laboratorium FERROCARBO Sp. z o.o. realizuje pobieranie próbek w celu:

 • oceny  jakości  surowców  i  wyrobów (pobieranie  z  hałd, samochodów, wagonów i statków)
 • dokumentacji złóż surowców naturalnych  i odpadowych (wykonanie odwiertów i dokumentacji geologicznej złoża)
 • nadzoru nad jakością wytwarzanych i/lub wykorzystywanych paliw stałych, biopaliw stałych i stałych paliw wtórnych.

Chcemy zapewnić naszym Klientom dostęp najwyższej jakości obsługi i optymalizacji czasu, dlatego działamy kompleksowo, a więc oferujemy również pobieranie próbek kruszyw, jak również ich odbiór. Zajmują się tym nasi wykwalifikowani pracownicy, którzy posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. Z pobierania próbek kruszyw można skorzystać na każdym etapie budowy – przed jej rozpoczęciem, w trakcie oraz po jej zakończeniu.

Prawidłowe pobieranie próbki to najważniejszy element procesu badawczego, niejednokrotnie decydujący o wyniku późniejszych badań. Dobór odpowiedniej metodyki pobierania próbki jest uzależniony od wielu czynników m.in. rodzaju badanego materiału, ilości materiału, czy też miejsca pobierania próbek.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Jesteśmy niezależną firmą, a naszym głównym celem jest profesjonalna obsługa i wysokiej jakości badania. Warto postawić na nasze usługi, ponieważ pracuje u nas wykwalifikowany i doświadczony personel, który korzysta z regularnie serwisowanych, wzorcowanych i sprawdzanych urządzeń laboratoryjnych. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych Klientów i rynku, stale się rozwijamy poprzez wdrożenia nowych metod badawczych oraz szkolenia pracowników.