ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane


Badania wyrobów ceramiki budowlanej

W Zakładzie Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o. badania kruszyw wykonujemy w Pracowni Materiałów Budowlanych i Kruszyw oraz w Pracowni Chemicznej.

W pracowniach tych wykonywane są również:

 • badania cementów
 • badania spoiw
 • badania betonu
 • badania domieszek chemicznych i pigmentów
 • badania popiołów lotnych
 • badania żużli wielkopiecowych
 • badania wyrobów ceramiki budowlanej
 • badania wody do betonu

Na badania wyrobów ceramiki budowlanej składają się:

 • badania elementów murowych ceramicznych typu P i U (cegła pełna, cegła klinkierowa, cegła kratówka, cegła dziurawka, bloczek, kształtka, pustak, pustak MAX – obecnie są to nazwy handlowe, jednak używane potocznie przez branżę budowlaną)
 • badania pustaków ceramicznych wentylacyjnych
 • badania dachówek ceramicznych
 • badania elementów murowych silikatowych
 • badania elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego

Przeprowadzamy badania wyrobów ceramiki budowlanej typu i kontrolne zgodnie z obowiązującymi normami polskimi PN-EN, branżowymi PN-B oraz europejskimi EN.

By sprostać wymaganiom Klientów oczekujących od nas kompleksowej obsługi laboratoryjnej oraz niejednokrotnie doradztwa w doborze odpowiednich metod badawczych, stale podnosimy nasze kompetencje i analizujemy branżę, poszukując najlepszych rozwiązań
i metod badawczych do badań wyrobów budowlanych.

Na życzenie Klienta organizujemy:

 • akredytowane pobieranie próbek elementów murowych ceramicznych wg norm

– PN-EN 771-1:2011 Załącznik A.

– PN-EN 771-1+A1:2015-10 Załącznik A

– PN-EN 771+A1:2015-10/Ap1:2018-08

 • akredytowane pobieranie próbek pustaków ceramicznych wentylacyjnych wg normy PN-B-12014:2009

Wykonujemy pełne badania wyrobów budowlanych zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących norm wraz z oznaczeniem stężenia pierwiastków naturalnie promieniotwórczych wg Poradnika ITB Nr 455/2010.

Badania wyrobów budowlanych wykonywane są w laboratorium badawczym FERROCARBO od 2007 r. przez doświadczonych i przeszkolonych pracowników po kierunkach chemicznych, ceramicznych i budowlanych, którzy swoją wiedzę i umiejętności w badaniach wykorzystują każdego dnia.

Badania wyrobów budowlanych wykonywane są przy użyciu regularnie sprawdzanego i wzorcowanego wyposażenia pomiarowego.

AKREDYTOWANE BADANIA ELEMENTÓW MUROWYCH

NIEAKREDYTOWANE BADANIA ELEMENTÓW MUROWYCH CERAMICZNYCH

NIEAKREDYTOWANE BADANIA ELEMENTÓW MUROWYCH SILIKATOWYCH

NIEAKREDYTOWANE BADANIA ELEMENTÓW MUROWYCH Z AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU KOMÓRKOWEGO

AKREDYTOWANE BADANIA PUSTAKÓW CERAMICZNYCH WENTYLACYJNYCH

NIEAKREDYTOWANE BADANIA PUSTAKÓW CERAMICZNYCH WENTYLACYJNYCH