ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane


W Pracowni Materiałów Budowlanych i Kruszyw oraz w Pracowni Chemicznej Zakładu Badań Laboratoryjnych FERROCERBO Sp. z o.o. wykonywane są:

   • badania cementów i składników cementów
   • badania wapna
   • badania betonów
   • badania popiołów lotnych
   • badania żużli wielkopiecowych
   • badania żużli wielkopiecbadania pyłu krzemionkowegowych
   • badania domieszek chemicznych
   • badania pigmentów
   • badania wody do betonu
   • badania spoiw i innych materiałów wiążących

Badania wyrobów i materiałów budowlanych wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami:

   • polskimi PN-EN
   • europejskimi EN
   • branżowymi
   • amerykańskimi ASTM

jak również wymaganiami podanymi przez Klientów.

Stale podnosimy nasze kompetencje, analizujemy branżę, poszukując najlepszych rozwiązań i metod badawczych.

W celu kompleksowej obsługi laboratoryjnej, wdrożyliśmy badania zgodnie z wytycznymi norm:

   • PN-EN 197-1 Cement
   • PN-EN 206 Beton
   • PN-88/B-06250 Beton zwykły
   • PN-EN 450-1 Popiół lotny do betonu
   • PN-EN 15167-1 Mielony granulowany żużel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie, zaczynie
   • PN-EN 13263-1 Pył krzemionkowy do betonu
   • PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
   • PN-EN 12878 Pigmenty do barwienia materiałów budowalnych opartych na cemencie i/lub wapnie
   • PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

Podążając za potrzebami badawczymi naszych Klientów, wystawiamy świadectwa zgodności z wymaganiami norm, jak również przeprowadzamy wszystkie niezbędne badania próbek do uzyskania znaku CE. W naszym laboratorium wykonujemy badania typu, jak również badania kontrolne.

Badania wykonywane są przez doświadczonych i przeszkolonych pracowników po kierunkach geologicznych, chemicznych, ceramicznych i budowlanych, którzy swoją wiedzę i umiejętności wykorzystują każdego dnia. ZBL FERROCARBO Sp. z o.o. przeprowadza badania przy użyciu regularnie sprawdzanego i wzorcowanego wyposażenia pomiarowego.

Jako doświadczone laboratorium badawcze współpracujemy z jednostkami nadzoru, jak również jesteśmy angażowani jako strona trzecia do badań rozjemczych.