ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane


Badania Chemiczne

Pracowania Chemiczna w Zakładzie Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o. o. wykonuje badania składu chemicznego różnego rodzaju próbek. Zakres akredytacji obejmuje m. in.:

  • badania surowców i wyrobów ceramicznych
  • badania węglika krzemu oraz wyrobów z dodatkiem węglika krzemu
  • badania wyrobów ogniotrwałych
  • badania odpadów
  • badania spieków
  • badania żużli
  • badania materiałów wiążących – cementów i jego składników, klinkieru, popiołów lotnych, pyłów krzemionkowych, gipsu oraz wapna budowlanego
  • badania kruszyw
  • badania żelazostopów
  • badania domieszek do betonu, zaprawy i zaczynu

Prowadzimy kompleksowe badania chemiczne kruszyw według normy PN-EN 1744-1 oraz określamy ich parametry tj. gęstość ziarn i nasiąkliwość, reaktywność alkaliczna czy zawartość drobnych cząstek – badanie błękitem metylenowym.

Badania cementów i jego składników obejmują analizę chemiczną według normy PN-EN 196-2, m.in. oznaczenia zawartości chlorków, siarczanów oraz części nierozpuszczalnych NR. Ponadto określamy zawartość dwutlenku węgla czy gęstość ziarn wyżej wymienionych materiałów.

Nasz personel wykonuje analizy chemiczne wyrobów ceramicznych, wyrobów i materiałów ogniotrwałych, węglika krzemu oraz wyrobów z węglikiem krzemu. Dodatkowo prowadzimy badania składu chemicznego żelazostopów Fe-Si, Fe-Mn, Fe-Nb, Fe-V, Fe-Ti oraz Fe-Si-Ca.

Badania domieszek do betonu, zaprawy i zaczynu obejmują m.in. oznaczenie pH, chlorków rozpuszczalnych w wodzie, umownej zawartości suchej substancji oraz gęstości.

Analizy chemiczne prowadzone są w oparciu o metody klasyczne (wagowe) oraz instrumentalne (analiza chemiczna spektralna metodą XRF). Podczas wykonywania badania składu chemicznego próbek przy użyciu spektrometru rentgenofluorescencyjego oznaczamy jednocześnie 13 tlenków. Pozwala to na szybką identyfikację rodzaju materiału oraz precyzyjną kontrolę jakości w toku produkcji.

Analizy chemiczne wykonywane są przez przeszkolony i doświadczony personel przy użyciu regularnie sprawdzanego i wzorcowanego wyposażenia pomiarowego.

Badania chemiczne wykonywane są zgodnie z normami polskimi PN, międzynarodowymi EN, branżowymi, amerykańskimi ASTM oraz zgodnie z ustaleniami warunków analizy z Klientem.

Nieustannie rozwijamy zakres działalności naszego laboratorium chemicznego oraz podążamy za potrzebami Klientów. Pozostajemy w stałym kontakcie z Klientem, informując na bieżąco, na jakim etapie badania jest zlecona przez niego próbka.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WYKONYWANYMI PRZEZ NASZE LABORATORIUM BADANIAMI CHEMICZNYMI:

AKREDYTOWANE BADANIA WYKONYWANE W PRACOWNI CHEMICZNEJ

NIEAKREDYTOWANE BADANIA WYKONYWANE W PRACOWNI CHEMICZNEJ