ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane


POLLAB

ZBL FERROCARBO Sp. z o. o. od marca 2005 roku jest członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. W ramach Klubu koordynuje badania porównawcze w zakresie:

  • chemicznych i fizycznych właściwości cementu;
  • chemicznych i fizycznych właściwości materiałów ogniotrwałych;
  • chemicznych i fizyko-mechanicznych właściwości kruszyw.

Ponadto z innymi jednostkami badawczymi organizuje porównawcze badania międzylaboratoryjne w zakresie:

  • paliw stałych;
  • biopaliw;
  • stałych paliw wtórnych;
  • elementów murowych ceramicznych.

W celu doskonalenia jakości świadczonych usług ZBL FERROCARBO Sp. z o. o. porównuje wyniki swoich badań w międzynarodowych programach badań porównawczych prowadzonych przez laboratoria badawcze.