ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane


O firmie

Zakład Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o. jest rodzinną firmą działającą od 2003 roku, zlokalizowaną w Krakowie. Zgrany zespół i chęć nieustannego rozwoju doprowadził w 2019 roku do otworzenia nowego oddziału naszego laboratorium w Proszowicach.

Na wysoką jakość świadczonych przez nas usług wpływają :

DOŚWIADCZENIE

 • Doświadczenie czerpiemy z blisko sześćdziesięcioletniej tradycji laboratorium, dawniej funkcjonującego w strukturach Kombinatu Metalurgicznego w Krakowie.
 • Ugruntowana przez lata wiedza w zakresie badań pozwala na rzetelną interpretację wyników.

PROFESJONALIZM

 • ZBL FERROCARBO posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 687, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w 2006 roku.
 • Badania prowadzone są z wykorzystaniem wysokiej klasy urządzeń laboratoryjnych regularnie sprawdzanych, wzorcowanych i serwisowanych.
 • Systematycznie poszerzamy naszą wiedzę i kwalifikacje poprzez udział w branżowych szkoleniach i członkostwo w Komitetach Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Klubie Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.
 • Fundusze Europejskie umożliwiły rozbudowę i doposażenie laboratorium
  w nowoczesną aparaturę pomiarową, co wpłynęło na realizację nowych projektów badawczych oraz stworzenie innowacyjnych kierunków rozwoju.

ZAANGAŻOWANIE

 • Ofertę badań właściwości fizyko – chemicznych kierujemy do wszystkich gałęzi przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem branży ceramicznej, producentów kruszyw, zakładów zajmujących się recyclingiem odpadów przemysłowych oraz producentów paliw naturalnych i alternatywnych.
 • Systematycznie poszerzamy zakres wykonywanych przez nas badań.
 • Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny, pomagamy w doborze metod badawczych do określonego rodzaju materiału i pod różne zastosowania.
 • Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie pobierania próbek i badań różnego typu materiałów.
 • Prowadzimy badania z zakresu kontroli jakości, jak również współpracujemy przy wdrażaniu nowych technologii.
 • Współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WYKONYWANYMI PRZEZ NASZE LABORATORIUM BADANIAMI 

„Certyfikat Akredytacji nr AB 687”

Certyfikat Akredytacji

Pobierz Certyfikat Akredytacji nr AB 687

Pobierz Zakres Akredytacji nr AB 687