ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane


Dane kontaktowe

Zakład Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o.

email: bok@ferrocarbo.pl
tel./faks: 12 642 96 41
tel. kom.: +48 668 543 331

Kierownik Biura Obsługi Klienta
mgr inż. Aleksandra Sypek
a.sypek@ferrocarbo.pl

Dyrektor ds. Rozwoju i Jakości/Prokurent
mgr inż. Daniel Jarząb
d.jarzab@ferrocarbo.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania
mgr inż. Agnieszka Kalarus
a.kalarus@ferrocarbo.pl

Kierownik Zakładu Badań Laboratoryjnych
mgr inż. Iwona Żurek-Machała
i.zurekmachala@ferrocarbo.pl

Zastępca Kierownika Zakładu Badań Laboratoryjnych
mgr inż. Katarzyna Pałys
k.palys@ferrocabo.pl

Kierownik Techniczny
mgr inż. Karolina Kraus
k.kraus@ferrocarbo.pl