ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane


Kontakt

ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH
SIEDZIBA GŁÓWNA

FERROCARBO Sp. z o.o.
ul. Ujastek 1
31-752 Kraków

NIP 678-28-79-072
REGON 356648633
KRS 0000146272

ODDZIAŁ PROSZOWICE

FERROCARBO Sp. z o.o.
ul. Wolności 3
32-100 Proszowice

Kapitał zakładowy 200 000,00 zł, Nr rachunku bankowego: 02 1240 4588 1111 0000 5484 1468