ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane

Jakie kruszywa wykorzystuje się przy budowie dróg?

Dodano: 2021-07-15

W budownictwie drogowym korzysta się z kruszyw optymalnie dobranych do realizowanej inwestycji. Zależy bowiem od nich nie tylko wytrzymałość dróg, lecz także bezpieczeństwo ich przyszłych użytkowników. Najczęściej do budowy tego rodzaju inwestycji wykorzystuje się kruszywa budowlane wyróżniające się odpowiednim uziarnieniem oraz odpornością na czynniki atmosferyczne i erozyjne tj. np. odporność na działanie mrozu, odporność na rozdrabnianie i ścieranie. Ze względu na ich sposób pozyskiwania dzieli się je na kruszywa naturalne i sztuczne.

Kruszywa naturalne

Bogactwo oraz szczególne właściwości naturalnych skał pozwalają od tysięcy lat na wykorzystywanie ich do budowy dróg i nie tylko. Naturalne kruszywa posiadają mineralne pochodzenie, a w swojej budowlanej postaci występują jako kruszywa pozyskiwane spod lustra wody (kruszywa żwirowe) lub mechanicznego rozdrabniania litych skał (kruszywa łamane).

Do najczęściej wykorzystywanych kruszyw naturalnych można zaliczyć: żwir, grys oraz tzw. mieszanki. Żwir jest to osadowa skała okruchowa będąca istotnym składnikiem w produkcji masy bitumicznej, oraz betonu towarowego, jest także wykorzystywana do tworzenia podbudowy drogi. Do budowy warstw: wiążącej, wyrównawczej oraz ścieralnej stosuje się przede wszystkim grys, będący kruszywem rozdrabnianym w sposób mechaniczny.

Kruszywa sztuczne

Drugi rodzaj kruszyw wykorzystywanych w budownictwie drogowym to kruszywa sztuczne. Nie występują one w naturze, a ze względu na sposób ich pozyskiwania wyróżnia się:

  • kruszywa pochodzenia mineralnego, otrzymane w procesach obróbki termicznej lub innych modyfikacji dedykowanych kruszywom sztucznym np.: kruszywa z żużla stalowniczego lub wielkopiecowego
  • kruszywa z recyklingu, trafiające do „drugiego obiegu” dzięki ponownemu przetwarzaniu surowców nieorganicznych wykorzystanych wcześniej w różnych gałęziach przemysłu np.: kruszywa z gruzu budowlanego betonowego i/lub ceglanego

Aby mieć pewność, że wybrane kruszywo spełnia wymagania norm stosowanych w budownictwie, a także posiada oczekiwane wartości parametrów, warto przeprowadzić badania kruszyw budowlanych w akredytowanym laboratorium badawczym.