ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane


Pracownia Paliw

ul. Ujastek 1; 30-969 Kraków

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Paliwa stałe,

węgiel kamienny

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych

PN-G-04502:2014-11 pkt. 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6

Zawartość wilgoci całkowitej

Zakres: (1,0 – 27,0) %

Metoda wagowa

PN-ISO 589:2006 met. B1

 

 

Zawartość wilgoci I stopnia (przemijającej)

Zakres: (7,0 – 23,0) %

Metoda wagowa

PN-ISO 589:2006 met. A1

 

 

 

Zawartość wilgoci II stopnia

Zakres: (0,6 – 11,0) %

Metoda wagowa

Zawartość wilgoci w próbce analitycznej

Zakres: (0,6 – 11,0) %

Metoda wagowa

PN-ISO 11722:2009 

 

 

 

Paliwa stałe,

węgiel kamienny,

koks,

koksik,

półkoks

Zawartość wilgoci całkowitej

Zakres: (0,1 – 27,0) %

Metoda wagowa

PN-80/G-04511 p.2.3.2, p.2.3.4

 

 

Zawartość wilgoci w próbce analitycznej

Zakres: (0,1 – 15,0) %

Metoda wagowa

PN-80/G-04511 p.2.4.1.7a, p.2.4.2

 

 

 

Zawartość popiołu

Zakres: (1,0 – 25,0) %

Metoda wagowa

PN-80/G-04512+Az1:2002

PN-ISO 1171:2002

 

Ciepło spalania

Zakres: (5500 – 35 000) kJ/kg

Metoda kalorymetryczna

Wartość opałowa (z obliczeń)

PN-81/G-04513

PN-ISO 1928:2002

 

Zawartość części lotnych

Zakres: (1,0 – 65,0) %

Metoda wagowa

PN-G-04516:1998

 

 

Zawartość chloru

Zakres: (0,015 – 4,0) %

Metoda miareczkowa

PN-G-04534:1999 p.2.7.1

 

Zawartość wilgoci analitycznej

Zakres: (0,10 – 20,0) %

Zawartość części lotnych

Zakres: (1,0 – 65,0) %

Zawartość popiołu

Zakres: (0,10 – 50,0 %)

Metoda termograwimetryczna

PN-G-04560:1998

 

Zawartość chloru

Zakres: (0,015 – 4,00) %

Metoda miareczkowa

PN-ISO 587:2000 p.7.2.1

 

Zawartość siarki całkowitej

Zakres: (0,01 – 2,00) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR

PN-G-04584:2001

 

 

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Paliwa stałe,

węgiel kamienny,

koks,

koksik,

półkoks

Zawartość węgla całkowitego

Zakres: (12,0 – 99,9) %

Zawartość wodoru

Zakres: (0,05 – 8,50) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR

PN-G-04571:1998

 

Zawartość azotu

Zakres: (0,05 – 4,00) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC

Koks,

koksik,

półkoks

Zawartość wilgoci analitycznej

Zakres: (0,10 – 20,0) %

Metoda wagowa

PN-ISO 687:2005

 

Żelazostopy Fe-Si, Fe-Mn, Fe-Nb, Fe-V, Fe-Ti, Fe-Si-Ca

Zawartość C

Zakres: (0,01 – 12,0) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR

PN-EN ISO 21068-2:2010

 

Biopaliwa stałe – biomasa stała

Zawartość wilgoci całkowitej

Zakres: (0,10 – 60,0) %

Metoda wagowa

PN-EN ISO 18134-1:2015-11

 

Zawartość wilgoci w próbce analitycznej

Zakres: (0,10 – 20,0) %

Metoda termograwimetryczna

Metoda wagowa

PN-EN ISO 18134-3:2015-11

Zawartość popiołu

Zakres: (0,10 – 60,0) %

Metoda termograwimetryczna

Metoda wagowa

PN-EN ISO 18122:2016-01

Zawartość części lotnych

Zakres: (10,0 – 80,0) %

Metoda wagowa

PN-EN ISO 18123:2016-01

Ciepło spalania

Zakres: (4 000 – 25 000) kJ/kg

Metoda kalorymetryczna

Wartość opałowa (z obliczeń)

PN-EN 14918:2010

Zawartość węgla całkowitego

Zakres: (12,0 – 99,9) %

Zawartość wodoru

Zakres: (0,20 – 8,50) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR

PN-EN ISO 16948:2015-07

 

Zawartość azotu

Zakres: (0,05 – 6,00) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC

Zawartość siarki

Zakres: (0,01 – 2,00) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR

PN-EN ISO 16994:2015-06

 

Zawartość chloru

Zakres: (0,015 – 4,00) %

Metodą miareczkowa

PN-EN ISO 16994:2015-06

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Biopaliwa stałe – biomasa stała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawartość biomasy jako ułamek zawartości węgla całkowitego w %

(z obliczeń)

Zawartość biomasy wyrażona jako ułamek masowy (frakcji biodegradowalnej)

Metoda selektywnego rozpuszczania

Zawartość frakcji nie będąca biomasą (frakcji niebiodegradowalnej)

(z obliczeń)

PN-EN 15440:2011+AC:2011

Aneks A, pkt A.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Stałe paliwa wtórne

Ciepło spalania

Zakres: (4 000 – 36 000) kJ/kg

Metoda kalorymetryczna

Wartość opałowa

(z obliczeń)

PN-EN 15400:2011

 

 

Zawartość wilgoci całkowitej

Zakres: (0,10 – 90,0) %

Metoda wagowa

CEN-TS 15414-1:2006

 

Zawartość wilgoci w próbce analitycznej

Zakres: (0,10 – 20,0) %

Metoda termograwimetryczna

Metoda wagowa

PN-EN 15414-3:2011

Zawartość popiołu

Zakres: (0,10 – 70,0) %

Metoda termograwimetryczna

Metoda wagowa

PN-EN 15403:2011

Zawartość części lotnych

Zakres: (10,0 – 80,0) %

Metoda wagowa

PN-EN 15402:2011

Zawartość węgla całkowitego

Zakres: (12,0 – 99,9) %

Zawartość wodoru

Zakres: (0,20 – 8,50) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR

PN-EN 15407:2011

 

Zawartość azotu

Zakres: (0,05 – 4,00) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC

Zawartość siarki

Zakres: (0,01 – 8,00) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR

PN-EN 15408:2011

Zawartość chloru

Zakres: (0,015 – 4,00) %

Metoda miareczkowa

PN-EN 15408:2011

Zawartość biomasy jako ułamek zawartości węgla całkowitego w %

(z obliczeń)

Zawartość biomasy wyrażona jako ułamek masowy (frakcji biodegradowalnej)

Metoda selektywnego rozpuszczania

Zawartość frakcji nie będąca biomasą (frakcji niebiodegradowalnej)

(z obliczeń)

PN-EN 15440:2011+AC:2011

Aneks A, pkt A.6

 

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Odpady komunalne

 

 

 

 

Zawartość wilgoci całkowitej

Zakres: (0,10 – 90,0) %

Metoda wagowa

PN-Z-15008/02:1993

 

Ciepło spalania

Zakres: (4 000 – 25 000) kJ/kg

Metoda kalorymetryczna

Wartość opałowa

(z obliczeń)

PN-Z-15008/04:1993

 

 

Zawartość wilgoci w próbce analitycznej

Zakres: (0,10 – 20,0) %

Zawartość popiołu

Zakres: (0,10 – 60,0) %

Metoda termograwimetryczna

PN-G-04560:1998

 

Zawartość węgla całkowitego

Zakres: (5,0 – 99,9) %

Zawartość wodoru

Zakres: (0,01 – 8,00) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR

PN-EN 15407:2011

 

Zawartość azotu

Zakres: (0,05 – 4,00) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC

Zawartość siarki

Zakres: (0,01 – 2,00) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR

PN-G-04584:2001

 

Zawartość chloru

Zakres: (0,015 – 4,00) %

Metoda miareczkowa

PN-ISO 587:2000

 

OdpadyO): kod 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 01 05, 10 01 07, 10 01 15, 10 01 17, 10 01 19, 10 01 21, 10 01 23, 10 01 24, 10 01 25, 10 01 26, 10 01 80, 10 01 81, 10 01 82, 10 01 99, 17 09 04, 17 06 04, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 09 04, 19 09 99

Zawartość węgla całkowitego

Zakres: (0,5 – 30,0) %

Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR

PN-G-04571:1998

 

 

Zawartość wilgoci analitycznej

Zakres: (0,10 – 10,0) %

Metoda termograwimetryczna

PN-G-04560:1998

 

Zawartość wilgoci całkowitej

Zakres: (0,10 – 35,0) %

Metoda wagowa

PN-ISO 589:2006 met. B1

 

 

Zawartość wilgoci całkowitej

Zakres: (0,10 – 50,0) %

Metoda wagowa

CEN-TS 15414-1:2006

 

Surowce naturalne, odpady, materiały budowlane

Stężenie pierwiastków naturalnie promieniotwórczych:

potasu K40, radu Ra226, toru Th228

Wskaźnik f1 , f 2 (z obliczeń)

Metoda spektrometrii gamma z wykorzystaniem trójkanałowego analizatora

Poradnik ITB Nr 455/2010

 

Surowce naturalne (kruszywa)

Pobieranie próbek

PN-EN 932-1:1999

Materiały budowlane (elementy murowe: ceramiczne, silikatowe)

PN-EN 771-1:2011 Załącznik A

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Załącznik A

Materiały budowlane (pustaki ceramiczne wentylacyjne)

PN-B-12014:2009