ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane


W  Zakładzie  Badań  Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o. o. można wykonać badania własności fizycznych, mechanicznych, termicznych oraz chemicznych różnego rodzaju próbek.

W zakresie badań materiałów ogniotrwałych przeprowadzamy :

  • badania gotowych wyrobów ogniotrwałych,
  • badania nieformowanych materiałów ogniotrwałych (betonów ogniotrwałych),
  • badania surowców ogniotrwałych i ceramicznych,
  • badania mas i zapraw ogniotrwałych.

Badania materiałów, wyrobów, surowców ogniotrwałych wykonywane są przez przeszkolony i doświadczony personel laboratoryjny przy użyciu regularnie sprawdzanego
i wzorcowanego wyposażenia pomiarowego. Doświadczenie naszych pracowników związane
z badaniami materiałów ogniotrwałych wynika z ich długoletniej pracy w branży materiałów ogniotrwałych.

Przeprowadzamy badania materiałów, wyrobów, surowców ogniotrwałych zgodnie z obowiązującymi normami polskimi PN-H, PN-C oraz PN-EN, europejskimi EN, amerykańskimi ASTM, jak również według procedur własnych oraz ustaleń z Klientem

Wdrożone serie norm:

  • PN-EN 1402 – Nieformowane wyroby ogniotrwałe,
  • PN-EN ISO 1927 – Monolityczne (nieformowane) wyroby ogniotrwałe
  • PN-EN 993 – Zwarte formowane wyroby ogniotrwałe

pozwalają na kompleksowe badanie formowanych i nieformowanych wyrobów ogniotrwałych.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WYKONYWANYMI PRZEZ NASZE LABORATORIUM BADANIAMI MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH.

AKREDYTOWANE BADANIA MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

NIEAKREDYTOWANE BADANIA MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH