ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane

Badania materiałów ogniotrwałych

W  Zakładzie  Badań  Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o. o. można wykonać badania własności fizycznych, mechanicznych, termicznych oraz chemicznych różnego rodzaju próbek.

W zakresie badań materiałów ogniotrwałych przeprowadzamy:

   • badania gotowych wyrobów ogniotrwałych
   • badania nieformowanych materiałów ogniotrwałych (betonów ogniotrwałych)
   • badania surowców ogniotrwałych i ceramicznych
   • badania mas i zapraw ogniotrwałych

Badania materiałów, wyrobów, surowców ogniotrwałych wykonywane są przez przeszkolony i doświadczony personel laboratoryjny przy użyciu regularnie sprawdzanego i wzorcowanego wyposażenia pomiarowego. Doświadczenie naszych pracowników związane z badaniami materiałów ogniotrwałych, wynika z ich długoletniej pracy w branży materiałów ogniotrwałych.

Przeprowadzamy badania materiałów, wyrobów, surowców ogniotrwałych zgodnie z obowiązującymi normami:

   • polskimi PN-H, PN-C oraz PN-EN
   • europejskimi EN
   • amerykańskimi ASTM

jak również według procedur własnych oraz ustaleń z Klientem.

Wdrożone serie norm:

   • PN-EN 1402 Nieformowane wyroby ogniotrwałe,
   • PN-EN ISO 1927 Monolityczne (nieformowane) wyroby ogniotrwałe
   • PN-EN 993 Zwarte formowane wyroby ogniotrwałe

pozwalają na kompleksowe badanie formowanych i nieformowanych wyrobów ogniotrwałych.