ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane


Pracownia Materiałów Budowlanych i Kruszyw

ul. Ujastek 1; 30-969 Kraków

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Elementy murowe ceramiczne

Wytrzymałość na ściskanie

Zakres siły: (30 – 3000) kN

PN-EN 772-1:2011

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Procentowy udział powierzchni drążeń

Metoda ważenia

PN-EN 772-2:2006

 

Objętość netto

Udział % drążeń

PN-EN 772-3:2000 

 

Absorpcja wody metodą gotowania

PN-EN 772-7:2000

Objętość brutto

Objętość netto

Udział % drążeń

PN-EN 772-9:2006

 

Początkowa absorpcja wody

PN-EN 772-11:2011

Masa w stanie suchym

Gęstość netto w stanie suchym

Gęstość brutto w stanie suchym

PN-EN 772-13:2001

 

Wymiary: długość, szerokość, wysokość, równoległość powierzchni kładzenia, płaskość powierzchni kładzenia

Kształt i budowa: grubość ścianek zewnętrznych, wewnętrznych, głębokość otworów łączna grubość ścianek wewnętrznych i zewnętrznych

PN-EN 772-16:2011

 

Płaskość powierzchni licowych

PN-EN 772-20:2002+A1:2005

Absorpcja wody

PN-EN 772-21:2011

Odporność na zamrażanie-odmrażanie

PN-B-12012:2007

 

Pobieranie próbek

PN-EN 771-1:2011 Załącznik A

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Załącznik A

Elementy murowe silikatowe

Odporność na zamrażanie-odmrażanie

PN-EN 772-18:2011

 

Pustaki ceramiczne wentylacyjne

 

Wytrzymałość na ściskanie

Zakres siły: (30 – 3000) kN

PN-EN 772-1:2011

PN-EN 772-1+A1:2015-10

Masa w stanie suchym

Gęstość netto w stanie suchym

Gęstość brutto w stanie suchym

PN-EN 772-13:2001

 

Wymiary:

długość, szerokość, wysokość, równoległość powierzchni kładzenia, płaskość powierzchni kładzenia

Kształt i budowa:

grubość ścianek zewnętrznych, wewnętrznych

głębokość otworów

łączna grubość ścianek wewnętrznych i zewnętrznych

PN-EN 772-16:2011

 

Absorpcja wody

PN-EN 772-21:2011

Pobieranie próbek

PN-B-12014:2009

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Dachówki

ceramiczne

Nośność na zginanie

Zakres siły: (0,5 – 50) kN

PN-EN 538:1999

 

Przesiąkliwość

Metoda 2

PN-EN 539-1:2007

 

Mrozoodporność

PN-EN 539-2:2013-07

 

Wymiary geometryczne liniowe

PN-EN 1024:2012

 

Betony

Wytrzymałość na ściskanie

Zakres siły: (30 – 3000) kN

PN-EN 12390-3:2011+AC:2012

 

Nasiąkliwość

Metoda wagowa

PB 24 wydanie 1 z dnia 01.10.2008 r.

 

Gęstość betonu

Metoda wagowa

PN-EN 12390-7:2011

 

Odporność na działanie mrozu

Zakres: (od -20 do +20) ºC

Metoda zwykła

PN-88/B-06250

 

Cementy,

składniki cementu,

klinkiery,

popioły lotne,

żużle wielkopiecowe,

pyły krzemionkowe,

wapno budowlane

i inne materiały wiążące

Wytrzymałość na ściskanie

Zakres: (1,5 – 150) MPa

Wytrzymałość na zginanie

Zakres: (1 – 20) MPa

PN-EN 196-1:2016-07

 

Konsystencja

Metoda za pomocą aparatu Vicata

PN-EN 196-3+A1:2011

 

Czas wiązania

Metoda ręczna za pomocą aparatu Vicata

Stałość objętości

Zakres: (0 – 5) mm

Metoda za pomocą pierścienia Le Chateliera

Popioły lotne

Wskaźnik aktywności

(z obliczeń)

PN-EN 450-1:2012

 

Kruszywa

Skład ziarnowy

Zakres: (0 – 63) mm

Metoda przesiewania

PN-EN 933-1:2012

Wskaźnik płaskości

Zakres: (4 – 80) mm

Metoda przesiewania

PN-EN 933-3:2012

Wskaźnik kształtu

Metoda za pomocą suwmiarki Schultza

PN-EN 933-4:2008

Zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanej

Zakres: (4 – 63) mm

Metoda wagowa

PN-EN 933-5:2000+A1:2005

Wskaźnik przepływu kruszyw

Zakres: (0 – 2) mm

PN-EN 933-6:2014-07

Wskaźnik piaskowy

Zakres: (0 – 2) mm

PN-EN 933-8:2015-07

 

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Kruszywa

Odporność na ścieranie

Metoda mikro-Deval

PN-EN 1097-1:2011

Odporność na rozdrabnianie

Metoda Los Angeles

PN-EN 1097-2:2010

Gęstość nasypowa i jamistość

Zakres: (0 – 63) mm

Metoda wagowo-objętościowa

PN-EN 1097-3:2000

Zawartość wody

Zakres: (0,1 – 10,0) %

Metoda wagowa

PN-EN 1097-5:2008

Gęstość ziaren i nasiąkliwość

Zakres: (31,5 – 63,0) mm

Metoda drucianego kosza

PN-EN 1097-6:2013-11

Mrozoodporność w wodzie

Zakres: (od -20 do +20) ºC

PN-EN 1367-1:2007

Odporność na szok termiczny

PN-EN 1367-5:2011

Mrozoodporność w soli

Zakres: (od -20 do +20) ºC

PN-EN 1367-6:2008

Odporność na miażdżenie

PN-EN 13055:2016-07 Załącznik C

Mrozoodporność kruszyw lekkich

Zakres: (od -20 do +23) ºC

PN-EN  1367-7:2014-07

Długość ziarna

PN-EN 13450:2004+AC:2004

Pobieranie próbek

PN-EN 932-1:1999

Kruszywa wypełniające

Puste przestrzenie suchego zagęszczonego wypełniacza

PN-EN 1097-4:2008

Pobieranie próbek

PN-EN 932-1:1999

Kruszywa i grunty

Wilgotność optymalna

Zakres: (1 – 30 40) %

Maksymalna gęstość szkieletu

gruntowego

Zakres: (1,0 – 3,0) g/cm3

Metoda Proctora

PN-88/B-04481

PN-EN 13286-2:2010

Pobieranie próbek

PN-EN 932-1:1999

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym

Grunty

Pęcznienie liniowe

Zakres: (0 – 10) mm

PN-EN 13286-47:2012

PN-S-06102:1997 Załącznik A

PN-S-02205:1998 Załącznik A

Wskaźnik nośności

Pobieranie próbek

PN-EN 932-1:1999