ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane

Badania kruszyw

W Zakładzie Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o. badania kruszyw wykonujemy w Pracowni Materiałów Budowlanych i Kruszyw oraz w Pracowni Chemicznej.

Świadczymy usługi badań kruszyw typu oraz kontrolnych w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), pomagamy przy jej wdrożeniu oraz przy uzyskaniu certyfikatów zgodności np. Instytutu Kolejnictwa. Podążając za potrzebami badawczymi kruszyw naszych Klientów, wystawiamy świadectwa zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych, jak również przeprowadzamy wszystkie niezbędne badania kruszyw do uzyskania znaku CE. Na życzenie Klienta organizujemy akredytowane pobieranie próbek kruszyw.

Badania kruszyw wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami:

   • polskimi PN-EN, PN-S, PN-B
   • europejskimi EN
   • amerykańskimi ASTM

oraz z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

Zapewniamy pełną obsługę poprzez pobieranie próbek wg normy PN-EN 932-1:1999, transport oraz badania kruszyw wg norm:

 • PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
 • PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych
  na drogach, lotniskach i innych powierzchni przeznaczonych do ruchu
 • PN-EN 13055 Kruszywa lekkie
 • PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
 • PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych
  w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
 • PN-EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową
 • PN-S-06102 Drogi samochodowe
 • PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe
 • PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
 • PN-B-11115 Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych

Badania wykonywane są przez doświadczonych i przeszkolonych pracowników po kierunkach geologicznych, chemicznych, ceramicznych i budowlanych, którzy swoją wiedzę i umiejętności wykorzystują każdego dnia. Stale podnosimy nasze kompetencje, analizujemy branżę, poszukując najlepszych rozwiązań i metod badawczych.