ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane

Badania Chemiczne

 

W Pracowni Chemicznej Zakładu Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o. o. wykonujemy:

   • badania surowców i wyrobów ceramicznych
   • badania węglika krzemu oraz wyrobów z dodatkiem węglika krzemu
   • badania wyrobów ogniotrwałych
   • badania odpadów
   • badania spieków
   • badania żużli
   • badania materiałów wiążących – cementów i jego składników, klinkieru, popiołów lotnych, pyłów krzemionkowych, gipsu oraz wapna budowlanego
   • badania kruszyw
   • badania żelazostopów
   • badania domieszek do betonu, zaprawy i zaczynu

Prowadzimy kompleksowe badania chemiczne kruszyw według normy PN-EN 1744-1 oraz określamy ich parametry m.in. gęstość ziarn i nasiąkliwość, reaktywność alkaliczna czy zawartość drobnych cząstek – badanie błękitem metylenowym.

Badania cementów i jego składników obejmują analizę chemiczną według normy PN-EN 196-2, oznaczamy m.in. zawartość chlorków, siarczanów oraz części nierozpuszczalnych NR. Ponadto określamy zawartość dwutlenku węgla czy gęstość ziarn wyżej wymienionych materiałów.

Nasz personel wykonuje analizy chemiczne wyrobów ceramicznych, wyrobów i materiałów ogniotrwałych, węglika krzemu oraz wyrobów z węglikiem krzemu. Dodatkowo prowadzimy badania składu chemicznego żelazostopów tj. Fe-Si, Fe-Mn, Fe-Nb, Fe-V, Fe-Ti oraz Fe-Si-Ca.

Badania domieszek do betonu, zaprawy i zaczynu obejmują m.in. oznaczenie pH, chlorków rozpuszczalnych w wodzie, umownej zawartości suchej substancji oraz gęstości.

Analizy chemiczne prowadzone są w oparciu o:

   • metody klasyczne (wagowe)
   • instrumentalne (analiza chemiczna spektralna metodą XRF)

Podczas wykonywania badania składu chemicznego próbek przy użyciu spektrometru rentgenofluorescencyjego oznaczamy jednocześnie 13 tlenków. Pozwala to na szybką identyfikację rodzaju materiału oraz precyzyjną kontrolę jakości w toku produkcji.

Badania chemiczne wykonywane są zgodnie z normami:

   • polskimi PN
   • międzynarodowymi EN
   • branżowymi
   • amerykańskimi ASTM

oraz zgodnie z ustaleniami warunków analizy z Klientem.

Analizy chemiczne wykonywane są przez przeszkolony i doświadczony personel przy użyciu regularnie sprawdzanego i wzorcowanego wyposażenia pomiarowego.

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny, pomagamy w doborze metod badawczych do określonego rodzaju materiału i pod różne zastosowania.