Zmień język

  • Deutsch
  • Polski
Baner Unia Małopolska Baner Unia

LABORATORY RESEARCH FACILITY

Accredited research laboratory

phone E-mail
Laboratorium akredytowane

Personel ZBL FERROCARBO Sp. z o. o. uczestniczy w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

  • KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych;
  • KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego;
  • KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych;
  • KT 216 ds. Odpadów;
  • KT 233 ds. Konstrukcji Murowanych.