Zmień język

  • English
  • Deutsch

ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze
telefon E-mail
Laboratorium akredytowane

Celem projektu firmy Ferrocarbo Sp. z  o.o. jest rozbudowa infrastruktury B+R zwiększająca powierzchnię laboratoryjną Zakładu, przez wyposażenie w nowoczesną aparaturę badawczo-rozwojową oraz specjalistyczną technologię informatyczną. Dodatkowo aby sprostać pełnemu zakresowi planowanych prac badawczych, opisanych w agendzie badawczej doposażone zostaną obecnie wykorzystywane pracownie laboratoryjne. W efekcie zwiększona zostanie kadra realizująca prace B+R, opracowująca nowe, innowacyjne kierunki badawczo-rozwojowe a ich wyniki zostaną wdrożone do działalności firmy. Wynikiem realizacji celów projektu, będzie opracowanie zagadnień badawczych na potrzeby stworzenia nowych innowacyjnych produktów i technologii w obszarze zagospodarowania odpadów przemysłowych.

Wartość projektu: 2 479 000 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 363 450 zł